Lekcja religii dla dorosłych: „...Bóg z Boga...”

13 grudnia 2012

Lekcje religii odbywają się w czwartki w Auli św. Tomasza (klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków, III piętro), o godz. 18:15. W drugi czwartek grudnia o. Damian Mrugalski OP zatrzyma się na fragmencie Credo: „[wierzę w] Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”.

Potwierdź swoją obecność