Promocja „Ewangeliarza osobistego”

13 czerwca 2013

Ewangeliarz osobistyZapraszamy na spotkanie „Dlaczego Pismo Święte nic nie mówi?” z prof. Marianem Grabowskim, promujące jego najnowszą książkę – „Ewangeliarz osobisty” w czwartek, 13 czerwca 2013, po Lekcji religii dla dorosłych (o godz. 19:00).  Spotkanie będzie prowadził o. Tomasz Grabowski OP - syn pana profesora.

Podczas spotkania rozmówcy - ojciec i syn - będą zastanawiać się nad metodą czytania Słów Pana. Podstawowe pytanie, które sobie stawiają brzmi: jak czytać, by Słowo zaczęło mówić z mocą i świeżością. Marian Grabowski jest autorem nowatorskich a zarazem bardzo wiernych tekstowi odczytań Ewangelii.  Swój blog i powstały na jego kanwie Ewangeliarz napisał tak, by co tydzień zmierzyć się z jednym fragmentem Ewangelii. Powstały zbiór krótkich komentarzy może posłużyć do osobistej medytacji nad odczytywanymi co niedzielę perykopami Ewangelii.

Książkę można zamówić w naszym sklepie internetowym.

Marian Grabowski – doktor habilitowany f izyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych i kierownik Zakładu Filozof ii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor prac z aksjologii nauki, etyki, antropologii f ilozo ficznej i biblijnej. Praktyk uważnej i pogłębionej lektury Pisma Świętego, wykraczającej poza utarte kaznodziejskie ścieżki. W ten nurt wpisują się także rozważania zawarte w Ewangeliarzu (Wydawnictwo W drodze, 2012), który jest owocem cotygodniowych medytacji nad tekstami liturgii Kościoła i zaproszeniem do wejścia w dialog ze Słowem.

Zobacz blog prof. Mariana Grabowskiego

Potwierdź swoją obecność