Kalendarium

Na tej stronie można przeglądać wydarzenia ułożone jako kalendarium - zarówno zapowiedzi, jak i relacje z tego, co już za nami. Rozwinięciem poszczególnych wydarzeń są wpisy na naszym blogu, które ich dotyczą.

Archiwum:   2005   |   2006   |   2008   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   Bieżące
 • 16 marca

  Rekolekcje i akatyst do św. Józefa w Kaliszu »

  Wraz z początkiem drugiego tygodnia Wielkiego Postu o. Tomasz Grabowski OP rozpoczął rekolekcje parafialne pod hasłem „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” w kaliskiej parafii Matki Teresy z Kalkuty, w której organistą jest przyjaciel naszej Fundacji, Jakub Tomalak.

  Parafia Matki Teresy jest jedną z dwóch najmniejszych w mieście. Mimo to ma wielkie ambicje i plany: zamierza w duchu swojej patronki otworzyć dom dla obłożnie chorych i umierających. W tym celu proboszcz parafii, ks. Włodzimierz Guzik, powołał fundację Mocni Miłością. Jest to jeden z licznych znaków niezwykłego zaangażowania wiernych w życie parafii.

  Innym jest fakt, że na koniec rekolekcji zostało odprawione nabożeństwo do patrona Kalisza – Akatyst ku czci świętego Józefa, Oblubieńca Bogarodzicy. Autorem jego słów jest Piotr Kazański, profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej (pierwsze wydanie w 1871 roku). Trzynastoosobowa schola męska, w której skład wchodzi trzech duchownych i dziesięciu młodych mężczyzn, zaśpiewała akatyst wobec specjalnie w tym celu napisanej ikony Świętego. Autorką ikony jest anonimowa mniszka kamedułka. Było to prawykonanie utworu, a jednocześnie pierwsze z cyklu nabożeństw; kolejne odbędą się w wielu kościołach kaliskich. Uprzednio powstała płyta z nagraniem utworu, o czym szerzej informował serwis Liturgia.pl.

  Rekolekcje w Kaliszu są zbliżone w układzie i tematyce do tych, które o. Tomasz głosił tydzień wcześniej w Stanisławowie Pierwszym (o czym także informowaliśmy na blogu). Jak sam mówi, „chce dopracować temat” i myśli nad formą pisaną rekolekcji o Mszy świętej. W ramach posługi spotyka się również na naukach stanowych dla mężczyzn, które są przygotowaniem do podjęcia przez nich służby ołtarza.

  Parafia Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu została erygowana w 2005 roku. Znajduje się na Osiedlu Ogrody, pomiędzy rzeką Prosną, a ul. Poznańską i liczy ok. 2300 mieszkańców. Obecnie trwa wykańczanie kościoła parafialnego.

 • 22 marca

  Zjazd Szkoły Kantorów

 • 23 marca

  Pierwsze skrutynium »

  Podczas niedzielnej Mszy św. na Gródku (11:00) będzie miało miejsce skrutynium – ważny etap przygotowania dorosłych kandydatów do sakramentu chrztu św.

 • 24 marca

  Wigilia Zwiastowania Pańskiego na Gródku »

  W poniedziałek, 24 marca 2014 r. o godz. 20:00 w kościele Matki Bożej Śnieżnej na krakowskim Gródku odbędzie się, tradycyjnie już, gregoriańska wigilia uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Poprowadzi ją nasza grupa chorałowa Vigilantes.

  Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie jest echem Bożego Narodzenia w Wielkim Poście. Przypomina, że odkupienie możliwe jest dzięki Wcieleniu. Te wielkie tajemnice a także znaczenie, jakie dla dzieła Syna Bożego, ma Jego ludzka Matka, będziemy rozważać śpiewając wigilię.

  Piękne gregoriańskie melodie wspaniale podkreślają głebię tajemnic, opowiadanych w tekstach responsoriów, antyfon i czytań. Do wspólnej modlitwy w poniedziałek, 24 marca, do kościoła ss. Dominikanek na Gródku serdecznie zaprasza grupa Vigilantes, działająca przy naszej Fundacji oraz bracia dominikanie z krakowskiego klasztoru, którzy włączą się w przygotowanie śpiewu.

 • 25 marca

  Katecheza o sakramencie namaszczenia chorych »

  Zapraszamy na katechezę, zatytułowaną „Tajemnica uzdrowienia - sakrament namaszczenia chorych”, która odbędzie się o godz. 19:00 w Auli św. Tomasza (III piętro Kolegium oo. Dominikanów, wejście od ul. Stolarskiej 12).

  Katechezę wygłoszą o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło.

   
 • 30 marca

  Okres oczyszczenia i oświecenia wybranych »

  Okres „oczyszczenia i oświecenia” dorosłych osób przygotowujących się do przyjęcia chrztu jest przeznaczony na intensywniejsze przygotowanie ducha i serca i zbie­ga się zazwyczaj z Wielkim Postem. Obrzędy związane z tym okresem przeżywamy w kolejne niedziele na Gródku.

  W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu miał miejsce obrzęd wybrania katechumenów – najważniejszy moment całego katechumenatu. Zanim zostanie dokonane „wybranie”, wymaga się od katechumenów nawrócenia serca i zmiany obyczajów, dostatecznej znajomości nauki chrześcijańskiej oraz ducha wiary i miłości. Musieli publicznie wyrazić swoją wolę przyjęcia chrztu, a diakon odpowiedzialny za formację katechumenów oznajmił wobec wspólnoty decyzję co do ich dalszego przygotowania.

  Od dnia „wybrania” i dopuszczenia katechumeni noszą miano „wybranych”. Określa się ich też jako competentes – „ubie­gający się o chrzest”, ponieważ wspólnie dążą do przyjęcia sakramentów Chrystusa i daru Ducha Świętego, albo illuminandi – „dążący do oświecenia”, dlatego że neofici przez chrzest zostają napełnieni światłem wiary.

  Wielki Post określa się mianem czasu oczyszczenia i oświecenia – w tym okresie przygotowanie jest jeszcze intensyw­niejsze i dokonuje się raczej przez skupienie ducha niż przez kate­chezę. Celem jest oczyszczenie serca i myśli przez badanie sumienia i pokutę oraz oświecenie przez głębsze poznawanie Chrystusa Zba­wiciela. Dokonuje się to przez sprawowanie różnych obrzędów.

  Skrutynia, które odbywają się uroczyście w niedziele, mają uświadomić wybranym, że to, co jest w ich sercach ułomne, słabe i złe, powinno zostać uzdrowione, a to, co jest w nich prawe, wartościowe i święte, winno być umocnione. Z kolei obrzędy „przekazania”, przez które Kościół powierza wy­ branym najstarsze dokumenty wiary i modlitwy, to znaczy Symbol wiary i Modlitwę Pańską, prowadzą do oświecenia katechumenów. W Symbolu wiary, który przypomina wielkie dzieła Boże dokonane dla zbawienia ludzi, zostają napełnieni wiarą i radością. W Modlitwie Pańskiej głębiej poznają nowego ducha dziecięctwa, dzięki któremu, zwłaszcza podczas zgromadzenia eucharystycznego, będą Boga nazywali Ojcem.

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych obrzędach w III, IV i V niedzielę Wielkiego Postu w kościele Matki Bożej Śnieżnej na Gródku, przy ul. Mikołajskiej w Krakowie – oraz do wspólnej modlitwy za kandydatów do chrztu i bierzmowania. Na V niedzielę (6.04.2014) planowane jest także nabożeństwo pasyjne z udziałem kandydatów do bierzmowania, a tydzień później uroczyście celebrowana będzie liturgiia Niedzieli Palmowej, czyli Męki Pańskiej.

 • 30 marca

  Drugie skrutynium »

  Podczas niedzielnej Mszy św. na Gródku (11:00) będzie miało miejsce skrutynium – ważny etap przygotowania dorosłych kandydatów do sakramentu chrztu św.

 • 1 kwietnia

  Liturgia interdyscyplinarna: Papież jako totalne dzieło sztuki »

  Msza Święta, najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba, jest też bodaj rzeczą najdziwniejszą i najtrudniejszą do zrozumienia. Zatrzymamy się nad nią w tym roku w cyklu seminariów - najbliższe we wtorek, 1.04.2014.

  Szóste spotkanie, zatytułowane „Papież jako totalne dzieło sztuki. Czy chrześcijańska sztuka musi być realistyczna?” poświęcone będzie tekstowi Adama Leszkiewicza „Papież jako totalne dzieło sztuki. Jan Paweł II i socrealizm liturgiczny”. Osoby, które się zarejestrują, otrzymają tekst w wersji elektronicznej.

  Potwierdź obecność i udostępnij informację znajomym!

 • 5 kwietnia

  Wprowadzenie w liturgię Triduum Paschalnego dla WIO »

  W dwie wielkopostne soboty Michał Wsiołkowski z naszej Fundacji prowadzi spotkania na temat liturgii Triduum Paschalnego we Wspólnocie Indywidualności Otwartych, działającej w parafii św. Józefa na krakowskim Podgórzu.

  Odpowiadając na zaproszenie WIO, przygotowaliśmy konferencje o liturgii Świętego Triduum Paschalnego w oparciu o obrzędy zwyczajnej formy rytu rzymskiego. Treść wprowadzenia oparta jest jednak także na kształtowaniu się tych obrzędów w historii Kościoła. Obok rysu teologicznego, nie zabraknie praktycznych wskazówek, które pomogą w przeżywaniu świętych tajemnic oraz porad dla służby liturgicznej.

  – W ramach przygotowań do tegorocznego Triduum Sacrum przygotowujemy cykl szkoleń – piszą pomysłodawcy spotkań na stronie swojej wspólnoty. – Święta te przypominają najważniejszą tajemnicę Naszej Wiary. Naprzeciw temu wychodzi Kościół, który proponuje Nam w te dni jedyne w swoim rodzaju liturgie. Piękno tych liturgii, a jednocześnie ich trudność tkwi w ich wyjątkowości i złożoności.  Przy takiej mnogości znaków można wszystkich nie odczytać i się po prostu pogubić.  Dlatego szkolenia te w zamyśle mają na pomóc bardziej świadomie przeżyć tegoroczne Triduum Sacrum – wyjaśniają.

  Szkolenie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych i jest podzielone na dwie części: 22.03.2014 i 5.04.2014. Obydwa spotkania rozpoczynają się o godz. 18.00 w Kamieniołomie (jednej z sal przykościelnych).

  Michał Wsiołkowski jest absolwentem teologii na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, gdzie obronił pracę magisterską na temat Kanonu Rzymskiego; od niemal 10 lat jest zaangażowany w działania Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. W minionych latach dziesięciokrotnie pełnił funkcję ceremoniarza podczas Triduum Paschalnego w rodzimej, krakowskiej parafii.

 • 5 kwietnia

  Zjazd Szkoły Kantorów