Kalendarium

Na tej stronie można przeglądać wydarzenia ułożone jako kalendarium - zarówno zapowiedzi, jak i relacje z tego, co już za nami. Rozwinięciem poszczególnych wydarzeń są wpisy na naszym blogu, które ich dotyczą.

Archiwum:   2005   |   2006   |   2008   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   Bieżące
 • 7 października

  Doktorat o. Dawida Kusza OP »

  O. Dawid Kusz, współpracujący z naszą Fundacją, obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego rozprawa poświęcona była rekonstrukcji mszy wykonywanych w XVIII i XIX wieku przez muzyków kapeli istniejącej przy klasztorze dominikanów w Gidlach. Publiczna obrona odbyła się we wtorek, 7 października.

  W krakowskim Archiwum Polskiej Prowincji Ojców Dominikanów w Krakowie znajduje się zbiór ponad 400 utworów, które są pozostałością po działającym w Gidlach przez 300 lat zespole wokalno-instrumentalnym. – Z tego bogatego zbioru, jako temat mojej pracy, postanowiłem zająć się rekonstrukcją czterech, pochodzących z tego samego okresu, mszy – mówi o. Kusz. – Były to: Missa brevis Johanna Evangelisty Brandla, Requiem Johanna Baptisty Schiedermayera, Missa Pastoritia Franza Bühlera oraz Missa Solemnis Fraçois Adriena Boieldieu.

  – Celem mojej pracy była próba przyjrzenia się, jak dbano o liturgię w naszych klasztorach na przełomie XVIII i XIX wieku, jaką muzykę wykonywano, ale także odkrycie na nowo zapomnianych nazwisk kompozytorów epoki klasycyzmu i wczesnego romantyzmu i ich muzyki – dodaje o. Kusz.

  Oprócz napisania rozprawy teoretycznej, przewód doktorski dominikanina składał się także z części praktycznej – kilkanaście miesięcy temu o. Kusz wykonał w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy koncert złożony z mszy wspomnianych kompozytorów.

  Ojciec Dawid Kusz urodził się w 1979 roku w Rzeszowie. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1998 roku. W roku 2004 złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2008-2010 był dyrektorem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, obecnie współpracuje w Fundacją w różnych projektach; jest też autorem kilku wydanych przez nią płyt. Obecnie jest kantorem krakowskiego klasztoru.

  inf. na podst. dominikanie.pl

 • 18 października

  Zjazd Szkoły Kantorów

 • 24 października

  Warsztaty wyjazdowe Szkoły Kantorów

 • 7 listopada

  Śpiewnie pieśni zadusznych »

  Zapraszamy na śpiewanie pieśni zadusznych po Mszy św. o godz. 19.30 na klasztornych krużgankach.

 • 8 listopada

  Zjazd Szkoły Kantorów

 • 8 listopada

  Warsztaty w nowosądeckiej parafii oo. jezuitów »

  W sobotę, 8 listopada, w parafii oo. jezuitów pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu odbyły się warsztaty liturgiczno-muzyczne dla młodzieży. Zajęcia prowadzili o. Tomasz Rojek OP i br. Wojciech Sznyk OP. Dotyczyły one nauki nowych pieśni liturgicznych oraz ćwiczeń z emisji głosu. Zwieńczeniem pracy warsztatowej był wspólny śpiew na Mszy św. o godz. 18.00.

  Warsztaty są efektem współpracy parafii z naszą Fundacją w ramach projektu „Warsztatów latających”, przewidującego zorganizowanie w parafii lub innej zainteresowanej wspólnocie 1- lub 2-dniowych warsztatów muzyczno-liturgicznych jak najdokładniej dopasowanych do oczekiwań uczestników zarówno pod kątem terminu, miejsca, jak i zakresu realizowanego materiału i doboru prowadzących.

  Równolegle do warsztatów (lub oddzielnie) w ramach projektu możliwe jest zorganizowanie rekolekcji parafialnych dla młodzieży, spotkań o liturgii dla parafii i innych wspólnot, dni skupienia dla wspólnot zakonnych czy rekolekcji kapłańskich. Szczegółowe informacje o tych propozycjach można znaleźć na naszej stronie, w dziale projektów.

  Obecność jezuitów w Nowym Sączu sięga 1831 roku, kiedy to otrzymali ponorbertański klasztor na miejsce studiów dla jezuitów ze spalonego klasztoru w Tyńcu. W kolejnym roku przekazano im także fundowany w 1400 gotycki kościół Św. Ducha, który po kasacie norbertanów w 1784 został zamieniony na wojskowy magazyn prowiantowy, a ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Pocieszenia zabito deskami. W 1950 r. utworzono przy kościele jezuickim parafię, a w 1963 kard. Stefan Wyszyński dokonał koronacji cudownego obrazu. Duszpasterstwo polega obecnie obok mszy św. na głoszeniu kazań i spowiedziach (stałe dyżury). Rozwija się kult Matki Bożej Pocieszenia poprzez nieustanne nowenny, liczne nabożeństwa maryjne (m. in. wieczernik ) oraz ruch pielgrzymkowy.

 • 14 listopada

  Wyjazd katechumenatu do Gosławic »

  W miniony weekend odbył się pierwszy z dwóch, planowanych w tym roku akademickim, wyjazd osób przygotowujących się do przyjęcia chrztu i bierzmowania. Nasza 40-osobowa grupa gościła w domu rekolekcyjnym sióstr kanosjanek w Gosławicach pod Tarnowem.

  Osią pierwszego wyjazdu w każdym roku są trzy konferencje o. Tomasza Grabowskiego: „O co chodzi w nawróceniu?”, „Wiara w Jezusa Chrystusa” oraz „Jezus jest Panem”. Drugi wieczór tradycyjnie wieńczy rozmowa „Moja droga do wiary”, podczas której katechiści i uczestnicy mogą podzielić się swoim świadectwem z innymi uczestnikami.

  Podczas wyjazdu nie brakuje także czasu na naukę modlitwy poprzez wspólne celebrowanie głównych godzin liturgii uświęcenia czasu, codzienną Mszę świętą oraz pracę z Pismem Świętym.

  Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich, do których należy dom w Gosławicach, przyjęły nas serdecznie i od razu zaprosiły do kolejnych wizyt. Szczególnym atutem ich domu jest wygodny dojazd, ponieważ jest położony niemal bezpośrednio przy nowej autostradzie z Krakowa do Rzeszowa, dzięki czemu - mimo że jest oddalony od zanieczyszczonego Krakowa prawie o 100 km  - można do niego dojechać w około pół godziny.

  Zgromadzenie sióstr kanosjanek zostały założone przez Magdalenę z Kanossy w 1808 w Weronie. Ich głównym celem jest działalność charytatywna oraz pomoc ubogim i chorym. Bodaj najlepiej znaną kanosjanką jest pochodząca z Afryki św. Józefina Bakhita (1869-1946), kanonizowana w 2000 roku przez Jana Pawła II i nazwana przez niego „siostrą uniwersalną”.

 • 22 listopada

  Zjazd Szkoły Kantorów

 • 28 listopada

  Kalwaryjskie warsztaty Szkoły Kantorów »

  W ubiegły weekend, w dniach 28-30 listopada, przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbyły się warsztaty wyjazdowe dla uczestników I i II roku Szkoły Kantorów. Poświęcone były one w głównej mierze nauce polskich pieśni tradycyjnych.

  Zajęcia poprowadziła znana wokalistka, badaczka i multiinstrumentalistka, Anna Broda. Uczestnicy warsztatów wysłuchali także wykładu z emisji głosu, który wygłosił Marcin Wasilewski-Kruk, uczyli się śpiewu gregoriańskiego pod kierunkiem Sławomira Witkowskiego oraz brali udział we wspólnych celebracjach liturgicznych. Fundację reprezentowali odpowiedzialni za Szkołę Kantorów br. Wojciech Sznyk OP i Daniel Wierzejski.

  Uczestnicy na wyjeździe wspólnie pracowali nad repertuarem tradycyjnych polskich pieśni adwentowych: ludowych i szlacheckich, czterogłosowych opracowań ze śpiewników Niepojęta Trójco, jak i chorałowych antyfon oraz części stałych mszy świętej. Kolejne dni warsztatowe, oprócz zajęć muzycznych, wypełniały nam dysputy o muzyce liturgicznej i pracy kantora oraz wspólna modlitwa brewiarzowa, która była okazją do praktycznego zastosowania śpiewu przy użyciu tonów psalmowych. Nasi kantorzy włączyli się w śpiew podczas sobotniej mszy wieczornej, odbywającej się w kalwaryjskim sanktuarium, przygotowali także śpiew na liturgię mszy świętej I niedzieli adwentu.

  Bardzo intensywny, wspólnie spędzony czas warsztatów, stał się znakomitą okazją do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń, przemyśleń oraz integracji uczestników i osób prowadzących zajęcia.

  Szkoła Kantorów to dwuletni kurs wokalno-liturgiczny, który nasza Fundacja prowadzi od 2011 roku. Szkoła przeznaczona jest dla amatorów zajmujących się muzyką liturgiczną, którzy nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego oraz dla osób już wykształconych muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej. Każdy rocznik spotyka się na zajęciach w wybrane soboty w ciągu roku w Krakowie, ale stałym elementem programu jest także wspólny wyjazd weekendowy.

 • 6 grudnia

  Akatyst ku czci Bogurodzicy »

  Bracia dominikanie oraz Dominikański Ośrodek Liturgiczny zapraszają do wspólnego śpiewu Akatystu ku czci Bogurodzicy. Modlitwa odbędzie się w Bazylice Najświętszej Trójcy przy ul. Stolarskiej 12 w sobotę, 6 grudnia około godz. 20.15.

  Akatyst ku czci BogurodzicyAkatyst ku czci Bogurodzicy w swojej treści nawiązuje do tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, wydawałoby się zatem najwłaściwsze śpiewanie go przy okazji Zwiastowania, czyli 25 marca, jednak uroczystość ta przypada w okresie Wielkiego Postu, więc niestosowne byłoby śpiewanie po wielekroć radosnego Alleluja.

  Proponujemy zatem zaśpiewanie tej pięknej modlitwy w pobliżu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ze względu na to, że zachowanie Maryi od zmazy grzechu pierworodnego jest nierozerwalnie związane z Wcieleniem Jej Syna. Maryja w swoim życiu została w sposób szczególny upodobniona do Syna. On jako nowy Adam okazał posłuszeństwo Ojcu naprawiając błąd starego Adama. Podobnie Maryja jest nową Ewą, która choć mogła w jakiś sposób odwrócić się od Boga, jednak tego nie zrobiła i pozostała wierną Służebnicą Pańską.

  Poza tym akatyst, który należy do wspólnego dziedzictwa chrześcijaństwa wschodu i zachodu, jest formą modlitwy zbliżoną do bardziej popularnych u nas litanii, a przecież nikt nie zastanawia się czy wypada odmawiać chociażby litanię loretańską poza nabożeństwem majowym. To byłby absurd. Nie potrzebujemy zatem specjalnie roztrząsać kiedy i ile razy śpiewać akatyst. Im częściej tym lepiej.

  W skrócie: na radosny akatyst ku czci Bogarodzicy każda pora jest dobra (może za wyjątkiem Wielkiego Postu). Dlatego chcemy uroczyście pochwalić Maryję i śpiewać Jej „witaj” również w Adwencie. Chcemy się Jej powierzyć i razem z Nią przeżyć ten czas oczekiwania na Boże Narodzenie.