Kalendarium

Na tej stronie można przeglądać wydarzenia ułożone jako kalendarium - zarówno zapowiedzi, jak i relacje z tego, co już za nami. Rozwinięciem poszczególnych wydarzeń są wpisy na naszym blogu, które ich dotyczą.

Archiwum:   2005   |   2006   |   2008   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   Bieżące
 • 11 czerwca

  Piąty wykład o symbolice świątyni »

  Razem z Krakowskim Klubem Inteligencji Katolickiej zapraszamy na cykl wykładów o symbolice świątyni chrześcijańskiej. Na czwartek, 11 czerwca, zaplanowane jest piąte spotkanie z autorem cyklu, Piotrem Olesiem OP.

  PlakatPiąte spotkanie, zatytułowane „Bramy błyszczą blaskiem pereł i otworem stoją”, odbędzie się 11 czerwca 2015 o godz. 18:00 w sali KIK przy ul. Siennej 5 w Krakowie (parter). Wykład ma się tym razem koncentrować na bramie do świątyni; symbolice granicy światów, podziale i jego przełożeniu na uczestnictwo w liturgii. Wstęp wolny, zapisy nie są wymagane (ilość dostępnych miejsc jest ograniczona).

  – „Będzie o symbolu w architekturze i jego połączeniach z symbolami w liturgii, od Świątyni Jerozolimskiej, gdzie bije źródło, przez bazyliki wczesnochrześcijańskie, kościoły syryjskie i wielkie bazyliki Bizancjum, po Karolingów, cudowne średniowiecze, humanistyczny renesans i zdumiewający barok” – mówi br. Piotr. – „Wszystko nieznacznie przeplecione wątkami filozoficznymi i tymi drobnymi szczegółami, które poprzez dokumenty różnych soborów ukształtowały wreszcie to, co określamy mianem świątyni chrześcijańskiej” – dodaje.

  Piotr Oleś – dominikanin, historyk sztuki, student Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Pasjonuje go to, w jaki sposób architekturę sakralną kształtowała liturgia i symbol, czasem próbuje dociec, co z tego wynikło.

 • 13 czerwca

  Zjazd Szkoły Kantorów

 • 19 czerwca

  Idealna muzyka liturgiczna? Już w czerwcu! »

  W dniach 19-20 czerwca (piątek i sobota) organizujemy sesję popularnonaukową pt. „Idealna muzyka liturgiczna?”. Każdy z trzech bloków tematycznych będzie podzielony na trzy części: wykłady, dyskusję i praktyczną prezentację.

  – „Muzyka liturgiczna to sprawa, która powinna interesować wszystkich wiernych, a nie tylko muzyków kościelnych” – wyjaśnia Tomasz Grabowski OP, prezes fundacji. – „Każdy, kto bierze udział we Mszy świętej, spotyka się z muzyką liturgiczną. Niektórzy nie wiedzą, że to, co słyszą na Mszach, jest muzyką liturgiczną. Jeszcze mniej osób wie, że istnieją dokumenty Kościoła, które ustalają normy dotyczące tego, co można, a czego nie wolno śpiewać na mszach i nabożeństwach. Zupełnie nieliczne grono zna historię, nurty i wzorce muzyki liturgicznej. Wobec nieznajomości teorii, często uczestniczymy w złej praktyce” – dodaje.

  Z tego powodu postanowiliśmy zorganizować forum, na którym poruszone mają być wybrane tematy, dotyczące tego zagadnienia i jednocześnie zaprezentowane właściwe wzorce muzyki liturgicznej.

  Gośćmi sesji będą znawcy tematu śpiewu liturgicznego: Marcin Bornus–Szczyciński, Tomasz Grabowski OP, Magdalena Sendor, Bartosz Izbicki, Rafał Maciejewski, Błażej Matusiak OP, Jakub Kubieniec, Michał Sławecki, Antonina Karpowicz–Zbieńkowska, Susi Ferfoglia, Sławomir Witkowski, Henryk Krawczyk, Michał Staromiejski, Paweł Bębenek.

  Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prezentacji omawianych gatunków i sposobów ich interpretacji, w tym koncertu zespołu wokalnego Jerycho, który posługuje się tradycyjnym idiomem śpiewu liturgicznego. W trakcie sesji wystąpią także Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Floripari – Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu, Collegium Palestrinae oraz chór kameralny Lege Artis. Prezentacje wykonywane przez wspomniane zespoły posłużą jako ilustracja wykładów i dyskusji. W ten sposób sesja nie będzie ograniczać się wyłącznie do aspektu teoretycznego ale posłuży do szukania i wypracowywania odpowiednich wzorców.

  Sesja „Idealna muzyka liturgiczna?” podzielona jest na trzy bloki tematyczne, każdy z nich podsumowuje dyskusja z zaproszonymi gośćmi. Pierwszy z bloków skupiony jest wokół śpiewu o rodowodzie średniowiecznym. Dyskusję na ten temat będzie prowadził Tomasz Grabowski OP. Druga część sesji obejmie zagadnienie współistnienia w praktyce liturgicznej tak odległych od siebie nurtów muzycznych, jak śpiew tradycyjny i utwory wielkich kompozytorów muzyki klasycznej. W tej części uwaga skoncentruje się m.in. na zadaniach organistów. Dyskusję będą prowadzić Daniel Wierzejski i Wojciech Sznyk OP. W ostatnim bloku sesji omawiane będą współczesne nurty w śpiewie liturgicznym. Krytycznej analizie poddane zostaną działania dwóch skrajnie różnych środowisk: papieskiego chóru Kaplicy Sykstyńskiej i nieformalnego ruchu odnowy muzyki liturgicznej, któremu patronuje Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Panel na ten temat będzie prowadził Paweł Kisiel.

  Udział w sesji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o sesji oraz dokładny program dostępny jest na stronie projektu.

 • 19 czerwca

  Zakończyliśmy sesję o muzyce liturgicznej »

  Czy możliwe jest określenie gatunku muzyki, która idealnie współgra z liturgią? By udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, zorganizowaliśmy spotkanie praktyków śpiewu i muzyki liturgicznej. Podczas sesji „Idealna muzyka liturgiczna?”, która odbyła się 19 i 20 czerwca 2015 roku w krakowskim Klasztorze oo. Dominikanów, mieliśmy okazję wysłuchać dziewięciu wykładów, wziąć udział w trzech panelach i pięciu prezentacjach muzycznych wykonanych przez zespoły zaprzyjaźnione z Fundacją. Cała sesja była transmitowana na żywo w internecie.

  Pierwszy dzień sesji został poświęcony muzyce o rodowodzie średniowiecznym: chorałowi gregoriańskiemu, monodii średniowiecznej i zbiorowi Cantigas de Santa Maria. Marcin Bornus-Szczyciński wraz z zespołem Schola Cantorum Minorum Chosoviensis prezentował utwory gregoriańskie zaadaptowane do języka polskiego. Wysłuchaliśmy szereg propriów mszalnych zaczerpniętych z Graduale Triplex, które zostały wykonane w języku polskim a nie po łacinie. M. Bornus-Szczyciński od trzech lat pracuje nad przekładem gregoriańskich śpiewów mszalnych na język polski. W swojej pracy – przez wielu postrzeganej jako kontrowersyjna – stara się doprowadzić do takiego przekładu utworów, by bez modyfikacji melodii oryginalnej, zawierały tekst dokładnie odpowiadający łacińskiemu pierwowzorowi. Uważa bowiem, że użycie języków narodowych w zwyczajnej formie rytu rzymskiego domaga się, by również teksty śpiewów mszalnych zostały przetłumaczone. W przeciwnym wypadku stracimy możliwość szerszego niż obecnie wykorzystania chorału gregoriańskiego. W drugim referacie Tomasz Grabowski OP przedstawił zarys reformy śpiewu liturgicznego, którą podjęli trzynastowieczni dominikanie. Bazując na źródłach z początków historii Zakonu, w szczególności na Komentarzu do Konstytucji Zakonu bł. Humberta de Romanis, Prototypu liturgii dominikańskiej oraz 25. rozdziału traktatu De musica Hieronima de Moravia przedstawił prawdopodobne zasady rytmizacji zapisu posługującego się tak zwanymi nutami kwadratowymi, który dominikanie wprowadzili do swoich ksiąg. Przykład ilustrujący referat wykonała chorzowska Schola Cantorum Minorum Chosoviensis.

  W ostatnim referacie wygłoszonym tego dnia Magdalena Sendor opowiedziała o kontekście powstania, charakterze i przekładzie Cantigas de Santa Maria na język polski. Jako autorka tłumaczenia wskazała na trudności związane z dokonaniem przekładu. Zespół Floripari wykonał trzy z dotychczas przełożonych kantyczek. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w październiku minionego roku podjęła współpracę z M. Sendor i Floripari, by wydać płytę i śpiewnik zawierający kantyczki w polskim tłumaczeniu. Projekt ma na celu dostarczenie nowych pieśni pielgrzymich, które będą mogły być użyte podczas pielgrzymek na Jasną Górę. Wykonane podczas sesji utwory przekonały wszystkich uczestników, że projekt jest nie tylko ciekawy ale i bardzo udany. Tego dnia mogliśmy jeszcze usłyszeć koncert zespołu Jerycho, na którego repertuar składało się kilkanaście utworów późnośredniowiecznych. W przeważającej większości były to utwory inspirowane chorałem gregoriańskim wcześniejszych epok, choć mocno zmodyfikowane przez dodanie harmonii lub wtrąceń melodii późniejszych. Na koniec dnia Tomasz Grabowski OP prowadził panel składający się z prelegentów sesji M. Bornus-Szczycińsiego, M. Sławeckiego, a także S. Witkowskiego, B. Izbickiego i S. Ferfogli. Niestety pomimo półtorej godzinnej dyskusji okazało się, że czasu jest zbyt mało, by poruszyć wszystkie kwestie, które wywołali prelegenci i dyskutanci. Jedna kwestia nie budziła wątpliwości. Co zrobić, by chorał gregoriański na powrót stał się pierwszym śpiewem Kościoła? Na tak postawione pytanie paneliści – z mniejszymi lub większymi dopowiedzeniami – odpowiedzieli zgodnie: w liturgii trzeba więcej śpiewać.

  Drugi dzień zapowiadał się i był bardzo intensywny. Zaczęliśmy wcześnie – jak na sesje popularnonaukowe – ponieważ już o 8:30 Bartosz Izbicki wygłosił referat o „pieśni ludu”, czyli śpiewie tradycyjnym, ludowym i jego wykorzystaniu w liturgii mszalnej. Wypowiedź ilustrował licznymi przykładami muzycznymi. Rzetelną analizę poświęcił przede wszystkim na zarysowanie kwestii wymagających zastanowienia, badań i rozstrzygnięcia. Zwrócił też uwagę na zagadnienia, które wymagają głębszej świadomości kantorów lub organistów podejmujących się wykorzystania śpiewów tradycyjnych. W drugim referacie Rafał Maciejewski przedstawił kilka praktycznych wskazówek, które polecił organistom, by mogli lepiej i z większym zaangażowaniem podejmować swoją pracę. Sam jako wykształcony wokalista i praktykujący organista wiele z nim zastosował i sprawdził, które z nich są rozwiązaniami zbliżającymi do celu, jakim jest pogłębienie wiedzy, poszerzenie repertuaru i wreszcie rozśpiewanie wiernych. Błażej Matusiak OP zaprezentował referat o wykorzystaniu muzyki wielkich mistrzów w liturgii. Repertuar muzyki dawnej, a więc skarbiec kościelnej polifonii jest przebogaty, obfituje w dzieła wiekopomne i do dziś poruszające serca i umysły słuchaczy. Kłopot stanowi jednak nieadekwatność form muzyki dawnej i współczesnej postaci rytu mszy świętej. Kontrargumenty dla powodów przekonujących, by odrzucić dawne dzieła, stanowiły znaczącą część referatu. Prelegent przekonywał, że mimo trudności można z powodzeniem wykorzystać dzieła dawnych mistrzów w obecnie sprawowanej liturgii. Po wykładzie zespół Collegium Palestrinae wykonał trzy utwory wczesnobarokowe di Lasso i Palestriny. Jakość wykonania sprawiła, że uczestnicy sesji nie tylko nie chcieli odrzucać dzieł epok minionych ale zapragnęli słyszeć je na liturgii. Podczas mszy świętej, która przedzieliła dwie części sesji posługiwał zespół Lege Artis pod kierunkiem Agnieszki Treli-Jochymek, który dołączył do braci dominikanów, którzy każdego dnia celebrują mszę świętą o godzinie 12. Po mszy i przerwie wzięliśmy udział w panelu poświęconemu użyciu muzyki dawnej w liturgii. Do o. Matusiaka i R. Maciejewskiego dołączyli Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Henryk Krawczyk (organista Bazyliki św. Trójcy w Krakowie) oraz Wojciech Sznyk OP i Daniel Wierzejski, który nie tylko prowadził dyskusję w bardzo swobodnym stylu, ale również drążył temat przez trafne i dociekliwe pytania.

  Po panelu przystąpiliśmy do ostatniej części sesji, która zajmowała się współczesnymi próbami znalezienia idealnej muzyki liturgicznej. Najpierw Jakub Kubieniec przedstawił osiągnięcia Kapeli Sykstyńskiej. Z dużą dozą humoru i bardzo kompetentnie opisał charakterystyczne cechy śpiewu i repertuaru chóru papieskiego. Nie wydawał się jednak, by stał na stanowisku, że Kapela osiągnęła ideał. Następnie Michał Sławecki poddał analizie muzykologicznej wybrane utwory ze śpiewnika Niepojęta Trójco. Spodziewaliśmy się druzgoczącej recenzji, ponieważ mimo ewidentnego sukcesu, śpiewnik wciąż napotyka krytykę ze strony fachowców. Tym razem jednak spotkało nas miłe zaskoczenie. Referat równoważył uznanie dla naszego wydawnictwa i krytykę, która dotyczyła wyłącznie poszczególnych błędów kompozytorskich. Niektóre z nich – zdaniem prelegenta, który jest z wykształcenia kompozytorem – mogły być uzasadnione swoistą stylizacją, inne jednak wynikały z wyraźnego przeoczenia lub błędu. Podczas referatu padło zdanie, które szczególnie nas zdziwiło i ucieszyło, mianowicie, że śpiewnik powinien być „Biblią każdej scholi liturgicznej”. Analiza utworów ze śpiewnika była ilustrowana wykonaniami zespołu Lege Artis, który śpiewał zarówno wersje oryginalne, jak i zmodyfikowane przez M. Sławeckiego na potrzeby wykładu. Na koniec wysłuchaliśmy referatu Antoniny Karpowicz-Zbińkowskiej, który w zamyśle organizatorów był przewidziany jako podsumowanie sesji. Warszawska teolog muzyki przedstawiła cechy idealnej muzyki liturgicznej. Korzystając z prac Josepha kard. Rartzingera proponowała rozwiązania nie tyle praktyczne, co teoretyczne i duchowe. W wypowiadanych tezach odnajdowaliśmy bardzo nam bliskie stwierdzenia, które już stanowią cele podejmowanej przez Fundację działalności, a także takie tezy, które chętnie włączymy do naszej misji. Ostatnim punktem programu sesji był panel poświęcony komponowaniu muzyki liturgicznej. Niestety nie dotarł do nas Paweł Bębenek, ale mimo to dyskusja okazała się bardzo ciekawa i niepozbawiona kontrowersji. Prowadził ją Paweł Kisiel, kantor Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Krakowie, a udział brali prelegenci sesji (J. Kubieniec, M. Sławecki, B. Matusiak OP i T. Grabowski OP).

  Osoby, które śledzą projekty Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, zdążyły się już przyzwyczaić, że są one transmitowane na żywo w internecie; tak było już w przypadku dwóch sesji z serii „Problemy teologii liturgii” oraz rekolekcji wielkoposnych ostatniej szansy „Dni nasze zamień na dawne”. Tym razem jednak po raz pierwszy transmitowaliśmy nie tylko dźwięk, ale i wizję – niemal całą sesję można było słuchać, oglądać i komentować na żywo na naszej stronie i w serwisie YouTube. Fragmenty nagrań z sesji opublikujemy w najbliższych miesiącach.

 • 19 czerwca

  Sesja o muzyce trwa w Krakowie i w internecie »

  W piątek i sobotę, 19-20 czerwca, trwa sesja popularnonaukowa „Idealna muzyka liturgiczna?” w kapitularzu krakowskiego Klasztoru oo. Dominikanów. Wykłady i dyskusje ilustrowane są prezentacjami omawianych gatunków i sposobów ich interpretacji. Cała sesja jest transmitowana na żywo w internecie.

  Zapraszamy do słuchania, oglądania i komentowania sesji na żywo, na naszej stronie lub w serwisie YouTube.

  Link do transmisji i aktualny program konferencji można znaleźć na stronie projektu.

 • 22 czerwca

  Czekamy na stoisku G45 w Kielcach »

  Od najbliższego poniedziałku do środy (22-24 czerwca 2015) serdecznie zapraszamy na stoisko G45 podczas targów sakralnych w Kielcach. Zaprezentujemy atrakcyjną ofertę książek, śpiewników, czasopism i dewocjonaliów. Będzie można uzyskać także informacje o naszej działalności i projektach realizowanych przez naszą Fundację.

  Naszym oczkiem w głowie są oczywiście śpiewniki Niepojęta Trójco (drugie wydanie tomu I oraz tom II), seria wydawnicza Źródło i Szczyt - obejmująca do tej pory książki o teologii liturgii J. Ratzingera, D. von Hildebranda i R. Tafta - a także wydane przez nas płyty z muzyką liturgiczną, których będzie można posłuchać przed zakupem.

  Na wszystkich, którzy skorzystają z tego zaproszenia, tradycyjnie już czeka dodatkowy rabat 5% na dowolny zakup po podaniu hasła: blogorabat (zniżka liczona od promocyjnych cen na targach, ale nie łączy się z innymi dodatkowymi promocjami).

  Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
  Termin: poniedziałek-środa, 22-24 czerwca 2015

 • 27 czerwca

  Sesja letnia Szkoły Kantorów

 • 29 czerwca

  Pierwsza posługa naszego chóru »

  W poniedziałek, 29 czerwca 2015, nowo powstały Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego po raz pierwszy będzie śpiewał podczas Mszy św. Będzie to wieczorna celebracja uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła w krakowskiej Bazylice oo. Dominikanów o godz. 19:30.

  Chór pod kierownictwem Ewy Kieres wykona utwory Gabriela Fauré (1845-1924) Cantique de Jean Racine oraz Messe Basse, a także Maurice'a Duruflé (1902-1986) Notre Père, Op. 14 oraz kilka utworów ze śpiewnika „Niepojęta Trójco”. Na organach towarzyszyć mu będzie Henryk Krawczyk.

  Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i śpiewu. Więcej informacji o chórze Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego można znaleźć na stronie projektu.

 • 5 lipca

  Warsztat apologetyczny Na Fali Wielbienia »

  Tradycyjnie już podczas rekolekcji Na Fali Wielbienia w warszawskim Lesie Bielańskim o. Tomasz Grabowski z naszej Fundacji głosił konferencje i prowadził warsztaty dla uczestników.

  Na Fali WielbieniaTak warsztat apologetyczny opisał o. Tomasz w planie rekolekcji: Czy znasz tajemnice swojej wiary i potrafisz je uargumentować? Podczas warsztatów będziemy starali się zrozumieć kontrowersyjne a jednocześnie fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej. Będziemy znajdować argumenty i Słowo na obronę nadziei, która jest w nas. Będziemy mierzyć się z wątpliwościami i zarzutami, które stawiane są Kościołowi. Zajmiemy się między innymi następującymi pytaniami: Czy wiara może być racjonalna? Jaka jest relacja między Biblią a Tradycją? Dlaczego wierzymy, że Chrystus jest i Bogiem i człowiekiem? Czy Biblia mówi o Niepokalanym Poczęciu? Dlaczego oddajemy cześć Eucharystii? Dlaczego kościół katolicki rości sobie prawo do znajomości pełni prawdy objawionej? Kim jest papież? Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? Zapraszamy do udziału tych, którzy sami sobie zadają te i podobne pytania, a także tych, którzy nie wiedzą jak uzasadniać wiarę w rozmowach ze świadkami Jehowy, osobami niewierzącymi czy też z chrześcijanami innych wyznań.

  Tematem przewodnim tegorocznych, piątych rekolekcji było uwielbienie Boga w tajemnicy Wcielenia: jak Słowo staje się ciałem w nas, jak się objawia w naszej codzienności?

  Warsztaty podczas każdej edycji rekolekcji są okazją do rozwijania swych talentów w służbie uwielbienia. W programie znalazły się także inne warsztaty do wyboru: instrumentalne, chóralne, poświęcone prezentacji i wystąpieniom publicznym, tańcowie wielbienia w improwizacji i aranżacji, psychologiczno-rozwojowe, plastyczne, teatralne, graficzne i sportowe dla dzieci.

  fot. Dominik Kostka/nafaliwielbienia.pl

 • 27 lipca

  Tygodniowe nagrania w jarosławskim opactwie »

  Cały ostatni tydzień lipca poświęciliśmy na sesję nagraniową w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, gdzie przygotowywaliśmy dwie płyty.

  Pierwsza z nich ukaże się na początku listopada i będzie skupiona wokół adwentu i czasu Bożego Narodzenia. Druga ukaże się na początku marca i będzie zawierać śpiewy z okresu Wielkiego Postu i Okresu Paschalnego. Śpiewy są zaczerpnięte ze śpiewników „Niepojęta Trójco”, tom I i II. Na płytach znajdzie się również blisko 10 śpiewów nie publikowanych w śpiewnikach, wśród nich kompozycje D. Kusza OP, P. Pałki i J. Tomalaka.

  W nagraniu wzięli udział kompozytorzy muzyki liturgicznej, organizatorzy warsztatów liturgicznych i studiów poświęconych temu tematowi, a także członkowie zespołów wykonujących muzykę sakralną i twórcy schol liturgicznych z całej Polski. Staraliśmy się zebrać zespół, który możliwie szeroko reprezentowałby środowisko osób zaangażowanych w odnowę muzyki liturgicznej. W sopranach śpiewały: Agnieszka Bajda-Stec, Magdalena Głogowska, Anna Kubik, Marta Migut, Katarzyna Młynarska, Urszula Rogala, Emilia Trafiał, Sylwia Szulik; w altach: Bernardetta Franek, Agnieszka Kosecka-Wierzejska, Bogumiła Kaźmierczak, Barbara Kucharska, Zofia Nowak, Magdalena Rychlak, Anna Siciarek, Maria Żywica; w tenorach: Paweł Bębenek, Patryk Jadczak, Rafał Maciejewski, Mateusz Kowalski, Jan Krutul, Mateusz Kucharski,  Wojciech Sznyk OP; w basach: Paweł Kisiel, Michał Kłos, Hubert Kowalski, Piotr Pałka, Jakub Tomalak, Łukasz Serwiński, Marcin Wasilewski-Kruk, Sławomir Witkowski.  Na organach chórzystom akompaniował Henryk Krawczyk, organista bazyliki Świętej Trójcy w Krakowie i siedmioro instrumentalistów.

  Płyty powstają z myślą o jubileuszu Zakonu Kaznodziejskiego i 30 lat pracy, jaką dominikanie włożyli w odnowę muzyki sakralnej. Zespół zebrany na nagranie dobrze pokazuje fakt, że nasza Fundacja jest faktycznie ośrodkiem, ponieważ zebraliśmy osoby z całej Polski, z którymi współpracujemy w podejmowanej misji odnowy liturgii. Nad nagraniem jako producent czuwała A. Pyrek, a nagranie realizował E. Sosulski.

  Bardzo dziękujemy rektorowi kościoła, ks. M. Pieńkowskiemu, za życzliwe przyjęcie i udostępnienie świątyni na czas nagrań. Zależało nam, by nagrania odbywały się w przestrzeni sakralnej – takiej, w jakiej normalnie się wykonuje tę muzykę. Dziękujemy również ośrodkowi Przystań św. Benedykta za niebywałą gościnność i wsparcie naszego projektu.

  Opactwo jest doskonale znane także miłośnikom muzyki dawnej, ponieważ w tutejszym kościele odbywa się co roku część wydarzeń w ramach festiwalu „Pieśń naszych korzeni”.

  fot. Marcin Mituś