Kalendarium

Na tej stronie można przeglądać wydarzenia ułożone jako kalendarium - zarówno zapowiedzi, jak i relacje z tego, co już za nami. Rozwinięciem poszczególnych wydarzeń są wpisy na naszym blogu, które ich dotyczą.

Archiwum:   2005   |   2006   |   2008   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   Bieżące
 • 31 października

  Wigilia Wszystkich Świętych »

  Nasza grupa chorałowa Vigilantes zaprasza do udziału w gregoriańskiej Wigilii uroczystości Wszystkich Świętych oraz Mszy wigilijnej, które odbędą się 31 października o godzinie 20.30 w kościele św. Idziego pod Wawelem.

  Warto nadmienić, że dzisiejsza nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en, czyli wcześniejszym All Hallows' Eve – wigilia Wszystkich Świętych (jak podaje Wikipedia).

  Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin zawiera zalecenie odnośnie do odprawiania wigilii liturgicznych, że „ten zwyczaj należy zachować i popierać” (pkt 71). Zaś punkt 72. brzmi następująco: „Ojcowie Kościoła i pisarze kościelni często wzywali wiernych, zwłaszcza tych, którzy prowadzą życie kontemplacyjne, do nocnych czuwań, albowiem taka modlitwa jest wyrazem oczekiwania na przyjście Pana i do tego pobudza: O północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie (Mt 25, 6); Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących (Mk 13, 35-36). A zatem godni są pochwały ci, którzy Godzinę Czytań odprawiają jako modlitwę w ciągu nocy”.

 • 6 listopada

  Warsztaty wyjazdowe w Czernej za nami »

  W piękny listopadowy weekend (6-8 listopada 2015) uczestnicy obydwu roczników Szkoły Kantorów wzięli udział w warsztatach, które w karmelitańskim sanktuarium w Czernej poprowadził Borys Somerschaf.

  Uczestnicy wspólnie pracowali nad repertuarem chóralnej muzyki cerkiewnej, tradycyjnych polskich pieśni zadusznych: ludowych i szlacheckich, czterogłosowych opracowań ze śpiewników Niepojęta Trójco, jak i chorałowych antyfon. Kolejne dni warsztatowe, oprócz zajęć muzycznych, wypełnione były przez dyskusje o muzyce liturgicznej i wspólną modlitwę brewiarzową, która była okazją do praktycznego zastosowania śpiewu przy użyciu tonów psalmowych. Kantorzy włączyli się w śpiew podczas liturgii mszalnych, odbywającej się w kaplicy sanktuarium. W piątkową noc zebraliśmy się na wspólnej modlitwie i czuwaniu śpiewając pieśni zaduszne.

  Intensywny, wspólnie spędzony czas warsztatów, stał się też okazją do poznania się, wymiany doświadczeń, przemyśleń oraz integracji uczestników i osób prowadzących Szkołę Kantorów.

  Borys Somerschaf urodził się w Moskwie w 1968 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w 1975 jako uczeń Chłopięcej Szkoły Chóralnej im. A. Swiesznikowa, kształcącej dyrygentów i wokalistów. Następnie studiował w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie (Wydział Wokalny, kierunek dyrygentura chóralna). Potem, jako stypendysta Rządu RP, ukończył dwa wydziały Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (Wydział Wychowania Muzycznego i Wydział Kompozycji).

  Jest od wielu lat związany z Lublinem. Obecnie prowadzi męski zespół wokalny „Kairos”. Jest autorem muzyki do licznych spektakli teatralnych, seriali i programów telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych. W latach 1997-2003 jako kierownik chóru i zespołu solistów brał udział w nagraniu polskich wersji filmów. Jako wokalista, aranżer i dyrygent uczestniczył w nagraniu kilkunastu płyt z polską muzyką klasyczną, rozrywkową i filmową.

   

  Od piątku do dziś uczestnicy obydwu roczników Szkoły Kantorów przebywali na warsztatach muzycznych w Czernej, gdzie poznawaliśmy tajniki muzyki cerkiewnej pod kierownictwem Borysa Somerschafa

  Posted by Szkoła Kantorów on 8 listopada 2015
 • 12 listopada

  Siódmy wykład o symbolice świątyni »

  Krakowski Klub Inteligencji Katolickiej i Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny organizują cykl wykładów o symbolice świątyni chrześcijańskiej. Na czwartek, 12 listopada, zaplanowane jest kolejne spotkanie z autorem cyklu, Piotrem Olesiem OP.

  PlakatSiódme spotkanie, zatytułowane „Na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu”, odbędzie się 12 listopada 2015 o godz. 18:00 w sali KIK przy ul. Siennej 5 w Krakowie (parter). Wykład ma się tym razem koncentrować na tematyce ambony. Wstęp wolny, zapisy nie są wymagane (ilość dostępnych miejsc jest ograniczona).

  – „Będzie o symbolu w architekturze i jego połączeniach z symbolami w liturgii, od Świątyni Jerozolimskiej, gdzie bije źródło, przez bazyliki wczesnochrześcijańskie, kościoły syryjskie i wielkie bazyliki Bizancjum, po Karolingów, cudowne średniowiecze, humanistyczny renesans i zdumiewający barok” – mówi br. Piotr. – „Wszystko nieznacznie przeplecione wątkami filozoficznymi i tymi drobnymi szczegółami, które poprzez dokumenty różnych soborów ukształtowały wreszcie to, co określamy mianem świątyni chrześcijańskiej” – dodaje.

  Piotr Oleś – dominikanin, historyk sztuki, student Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Pasjonuje go to, w jaki sposób architekturę sakralną kształtowała liturgia i symbol, czasem próbuje dociec, co z tego wynikło.

 • 13 listopada

  Pierwsze rekolekcje dla katechumenów »

  W weekend 13-15 listopada znów gościliśmy w klasztorze karmelitów w Czernej. Tydzień wcześniej odbywały się tam warsztaty Szkoły Kantorów – a tym razem pierwsze rekolekcje wyjazdowe dla grona prawie 50 dorosłych, przygotowujących się do przyjęcia chrztu i bierzmowania.

  Rekolekcje prowadził o. Wojciech Sznyk OP, odpowiedzialny w Fundacji za tegoroczny kurs, wspomagany przez dwóch braci studentów oraz świeckich katechistów. Wyjazd był okazją do wzajemnego poznania się obydwu grup i wspólnej modlitwy. Uczestnicy mieli także okazję wysłuchać konferencji o Piśmie Świętej, wygłoszonej przez br. Mateusza; o modlitwie, wygłoszonej przez br. Radosława oraz konferencji i homilii o. Wojciecha.

  Czerna to niewielka, malowniczo położona miejscowość niedaleko Krakowa. Klasztor karmelitów bosych, przy którym dziś istnieje Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego, w XVII-XVIII w. był eremem, a dziś jest miejscem licznych pielgrzymek z całej Polski. Niedawno do użytku oddany został Dom Pielgrzyma, w którym korzystaliśmy z pomieszczenień na spotkania oraz wyśmienitej restauracji.

 • 20 listopada

  Pierwsze warsztaty Chóru Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego »

  W weekend 20-22.11.2015 w Zembrzycach odbyły się warsztaty muzyczno-integracyjne naszego chóru. Zebrani w samochodowe grupki uczestnicy dotarli w piątek na miejsce, aby ok. 21.30 rozpocząć pierwsza próbę z utworami Händla, Faure i Durufla.

  Przez całą sobotę, z przerwami na posiłki i krótkie odpoczynki po nich, odbywały się próby. Praca była ciężka, ale ułatwiło ją pojawienie się drugiego dyrygenta, pana Mateusza, który odciążył Ewę Kieres i ćwiczył z panami ich partie. Równocześnie z próbami odbywały się zajęcia z panią Joanną Radziszewską, która ćwiczyła z mniejszymi grupkami i pomagała uporać się z momentami sprawiającymi różne trudności.

  W trakcie wyjazdu uczestnicy postanowili się także lepiej poznać: poznali swoje imiona i zainteresowania, a także odśpiewaliśmy „Sto lat” (oczywiście jak na chór przystało – na głosy) koleżance, która tego dnia obchodziła urodziny. Nieodłączna była też integracja nieoficjalna oparta na rozmowach czy wieczorach z gitarą. W niedzielę chór uczestniczył we Mszy Franciszkańskiego Ruchu Małżeństw i odbywał dalsze próby, aby około 16 zakończyć warsztaty i wrócić do Krakowa.

  Wyjazd okazał się owocny zarówno w kwestiach muzycznych, jak i integracyjnych. „Lepiej się poznaliśmy dzięki czemu możemy też lepiej śpiewać” – podsumowują go uczestnicy.

 • 27 listopada

  Spotkanie ze św. Jackiem i Elą Wiater »

  W piątek, 27 listopada Wydawnictwo Znak organizuje spotkanie z Elżbietą Wiater, autorką książki „Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża". W spotkaniu weźmie udział o. dr Tomasz Gałuszka OP, poprowadzi je Piotr Legutko, a my będziemy sprzedawać książkę w promocyjnej cenie; oczywiście jest dostępna w stałej sprzedaży także w sklepie w krużgankach.

  Wierny pies Pański

  Jaką rolę w trzynastowiecznym świecie pełnił możny ród Odrowążów? Co w cudownych żywotach Jacka jest faktem, a co legendą i dlaczego jego droga na ołtarze była tak długa? Odpowiedzi na te pytania można szukać w książce Elżbiety Wiater, ale także podczas spotkania autorskiego, które rozpocznie się w Kapitularzu klasztoru oo. Dominikanów (Kraków, ul. Stolarska12) o godz. 18.30.

  Święty Jacek – duchowy syn św. Dominika, od ośmiu wieków jeden z najskuteczniejszych orędowników, pierwszy polski święty, którego kult rozszerzył się m.in. na Azję i obie Ameryki. Sprowadził Zakon Kaznodziejski na ziemie polskie, nigdy jednak nie został prowincjałem. Zakładał kolejne klasztory, ale nie osiadał w nich na stałe. Wybrał wędrowne kaznodziejstwo. Przemierzył wzdłuż i wszerz Polskę, Ruś i Prusy, głosząc Ewangelię poganom i schizmatykom. Granice polityczne ani prawa fizyki nie stanowiły dla niego przeszkody. Uzdrawiał, wskrzeszał umarłych, uwalniał opętanych. Matka Boża obiecała mu, że zawsze go wysłucha, i wielokrotnie dawała temu dowód.

 • 28 listopada

  Gregoriańska wigilia I niedzieli Adwentu »

  Grupa chorałowa Vigilantes zaprasza na wspólne czuwanie na przełomie starego i nowego roku liturgicznego. W sobotę, 28 listopada 2015 r. o 19:30, spotkamy się u Sióstr Dominikanek na Gródku (ul. Mikołajska 21).

  Wspólnie odśpiewamy oficjum wigilii I Niedzieli Adwentu. Jego melodie są nie tylko piękne, ale też wypełnione wyraźną tęsknotą za przyjściem Pana i wspaniale podkreślają wymowę śpiewanych tekstów. Przez to stanowią doskonałe wprowadzenie w dobre przeżycie rozpoczynającego się Adwentu.

  Zapraszamy do włączenia się w śpiew zarówno antyfon i responsoriów, jak psalmów – będą dostępne śpiewniczki, a teksty psalmów będą śpiewane w języku polskim.

 • 1 grudnia

  Krakowski Kalendarz Ekumeniczny »

  Objęliśmy patronatem Krakowski Kalendarz Ekumeniczny, który z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa Znak. Publikacja uwzględnia święta różnych wyznań chrześcijańskich oraz wydarzenia ekumeniczne i jest ilustrowana pięknymi fotografiami małopolskiej sztuki sakralnej autorstwa Pawła Krzana.

  Krakowski Kalendarz Ekumeniczny W 2016 roku obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski. Jubileusz ten jest wspólnym świętem wszystkich ochrzczonych. Z okazji rocznicy, dzięki współpracy krakowskich wspólnot Kościoła rzymskokatolickiego i wspólnot zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, powstał Krakowski Kalendarz Ekumeniczny, symbol–znak, a zarazem praktyczny wyraz pragnienia jedności chrześcijan, oparty na bogatym dziedzictwie historii i kultury Krakowa, kształtowanej przez wieki przez chrześcijan różnych wyznań, a także na aktualnie rozwijanych i pielęgnowanych relacjach.

  Kalendarz w bardzo ciekawym opracowaniu graficznym uwzględnia święta różnych wyznań chrześcijańskich oraz wydarzenia ekumeniczne. Opatrzony jest cytatami dotyczącymi chrztu, m.in. z Pisma Świętego i ojców Kościoła, ilustrowany fotografiami ukazującymi piękno i różnorodność małopolskiej sztuki sakralnej związanej z tematyką chrzcielną. Zobaczymy w nim m.in. ikonę Chrztu Pańskiego Jerzego Nowosielskiego z Kaplicy Refektarzowej cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie, najstarszy drewniany krzyż w Małopolsce pochodzący z 1370 r. z kościoła ewangelickiego św. Marcina, zabytkową chrzcielnicę z kościoła Świętego Krzyża i wiele innych. Autorem większości zdjęć jest znakomity krakowski fotograf Paweł Krzan.

  Krakowski Kalendarz EkumenicznyJak podkreśla podpisana w 2000 r. przez siedem polskich Kościołów Deklaracja o wzajemnym uznaniu ważności chrztu: „Ochrzczeni, żyjący w jednym miejscu i czasie, wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczekując w nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8, 18-24; 1 Kor 15, 22–28.49-57; Dokument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę”.

  We wtorek, 1 grudnia 2015 o 18:30 w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Siennej 5 w Krakowie odbędzie się spotkanie z udziałem bp. Grzegorza Rysia, ks. prot. Jarosława Antosiuka, ks. dr. Romana Prackiego oraz Henryk Woźniakowskiego, podczas którego zaprezentowany zostanie kalendarz.

  Kalendarz będzie można zakupić oczywiście w sklepie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów (ul. Stolarska 12, Kraków, poniedziałek-piątek 11-19, sobota 11-15) oraz w naszym sklepie internetowym. Patronat nad kalendarzem objęli także: bp Grzegorz Ryś, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie. Patronem medialnym jest serwis Liturgia.pl.

 • 5 grudnia

  Nabożne śpiewanie adwentowe »

  W najbliższą sobotę, 5 grudnia o 18.30, zapraszamy do kapitularza klasztoru oo. Dominikanów na adwentowe nabożne śpiewanie. Po spotkaniu wraz z braćmi studentami odprawimy także Akatyst ku czci Bogurodzicy w bazylice (ok. 20.15).

  Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela, czas czuwania i modlitwy. W sobotni wieczór, 5 grudnia o 18:30, zapraszamy Was do wspólnej modlitwy tradycyjnymi pieśniami adwentowymi. Spotkamy się w kapitularzu krakowskiego klasztoru i zaśpiewamy kilkanaście pieśni. Część z nich możemy usłyszeć na niedzielnych Mszach świętych, choć rzadko wykonywane są w całości, np. „Archanioł Boży Gabriel”, który składa się aż z dziesięciu zwrotek. Innym próbujemy przywrócić należne miejsce, bo choć są piękne i głębokie w treści, to dziś praktycznie zupełnie zapomniane. Śpiewanie poprowadzi o.Wojciech Sznyk OP z naszej Fundacji.

  Po nabożnym śpiewaniu, ok. 20:15, przejdziemy do bazyliki gdzie razem z braćmi studentami odśpiewamy Akatyst ku czci Bogurodzicy. Chcemy oddać nim cześć Tej, która zgodziła się zostać matką Zbawiciela i razem z Nią oczekiwać na narodziny Jej Syna.

 • 6 grudnia

  Rekolekcje dla młodzieży w Rzeszowie »

  O. Wojciech Sznyk OP z naszej Fundacji w dniach 6-9 grudnia głosił rekolekcje dla młodzieży pod hasłem „Daję słowo” w rzeszowskiej parafii oo. Dominikanów. Każdego dnia przewidziana była wieczorna Msza św. z kazaniem, a później konferencja.

  – Będę chciał mówić o Słowie Boga, jakie ono jest i do czego wzywa – zapowiadał o. Wojciech.

  Wojciech Sznyk OP – dominikanin, absolwent filozofii na Uniwerytecie Łódzkim i teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Kantor klasztoru krakowskiego. Przed wstąpieniem do zakonu zaangażowany w Ruch Światło-Życie, Odnowę w Duchu Świętym, spotkania w duchu Taizé, duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie. Prowadził schole liturgiczne, pełnił funkcję kantora oraz brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych religijnych i świeckich. Zainteresowania: muzyka liturgiczna (chorał gregoriański, śpiew wielogłosowy, pieśni ludowe), emisja głosu, dykcja.