Kalendarium

Na tej stronie można przeglądać wydarzenia ułożone jako kalendarium - zarówno zapowiedzi, jak i relacje z tego, co już za nami. Rozwinięciem poszczególnych wydarzeń są wpisy na naszym blogu, które ich dotyczą.

Archiwum:   2005   |   2006   |   2008   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   Bieżące
 • 20 sierpnia

  Zakończyliśmy Festiwal Muzyki Niezwykłej, w niedzielę zakończenie Warsztatów Muzyki Niezwykłej »

  Zwieńczeniem Festiwalu Muzyki Niezwykłej był sobotni koncert Divny Ljubojević i zespołu Melódi. We wcześniejsze wieczory wielbiciele muzyki dawnej mogli usłyszeć zespoły Alamire, Floripari, Perfugium, Graindelavoix oraz Linnamuusikud. Niedziela jest z kolei dniem zakończenia Warsztatów Muzyki Niezwykłej, w których wzięło udział ponad 350 osób.

  Organizowane od 2013 roku Warsztaty Muzyki Niezwykłej są największym i kluczowym projektem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, który podobne inicjatywy podejmuje od 2004 roku. Wzorem lat poprzednich, warsztaty były podzielone na dwa bloki: cztero- i trzydniowy. Uczestnicy podczas internetowej rejestracji wybierali także jedną z dostępnych sekcji: śpiew wielogłosowy (na trzech poziomach zaawansowania – od bardzo początkujących po bardzo zaawansowanych), prowadzenie scholi, chorał gregoriański (na dwóch poziomach) lub lekcje mistrzowskie: wokalne z Divną Ljubojević lub organistowskie z Tomaszem Orlowem.

  W tym roku Warsztatom Muzyki Niezwykłej po raz pierwszy towarzyszył Festiwal Muzyki Niezwykłej – zupełnie nowe wydarzenia, obejmujące pięć wieczornych koncertów europejskich sław sakralnej muzyki dawnej. Koncerty były otwarte i darmowe dla uczestników warsztatów, ale także dla wszystkich zainteresowanych.

  Na niedzielę zaplanowany jest jeszcze koncert finałowy Warsztatów – w bazylice oo. Dominikanów wystąpi zespół Sancta Trinitas pod dyrekcją Dawida Kusza OP. Artyści zaprezentują program w całości składający się z kompozycji dyrygenta, a dominantą całego programu będzie twórczość związana z kultem Najświętszej Maryi Panny, na którą składają się najpopularniejsze antyfony ku czci Matki Bożej, co wpisuje się w maryjny charakter zarówno Warsztatów jak i Festiwalu Muzyki Niezwykłej. Jego muzyka przeniknięta jest idiomem sakralnym, a jego technika kompozytorska znakomicie łączy w sobie nowoczesne poszukiwania brzmieniowe z tradycyjnymi technikami i stylami poprzednich epok. Twórczość ta zakorzeniona jest w bogatej tradycji europejskiej muzyki kościelnej, stąd wyczuwalne inspiracje m.in. chorałem gregoriańskim czy polifonią renesansową.

  Szczegółowe informacje na temat obydwu wydarzeń można znaleźć na stronie www.festiwal.mn, a także na naszym blogu i Facebooku.

 • 8 września

  Zapisy na Mysterium fascinans 2017 »

  W tym roku już po raz dziesiąty, w dniach 8-10 września, w Krakowie odbędą się rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans. W ciągu dekady ich nazwa stała się rozpoznawalna w całej Polsce. Setkom uczestników kojarzy się z harmonijnym połączeniem pięknie celebrowanej liturgii z pogłębioną refleksją na jej temat. Tegoroczne rozważania poprowadzi o. Cassian Folsom OSB, profesor rzymskiego Anselmianum.

  Hasło tegorocznej edycji – „Duch liturgii” – jest świadomym odniesieniem do poprzedniej edycji, jej kontynuacją i poszerzeniem, ale również nawiązaniem do znanej książki kard. Josepha Ratzingera, później papieża Benedykta XVI, który w trakcie swojego pontyfikatu pokazywał nam naczelne miejsce liturgii w życiu Kościoła i w życiu chrześcijanina. Wraz z naszym gościem specjalnym, ojcem Cassianem Folsomem OSB, przeorem benedyktyńskiej wspólnoty w Nursji, będziemy szukać tego, co istotne dla właściwego rozumienia liturgii, tego, co odnosi się do sztuki celebracji (ars celebrandi) obu form rytu rzymskiego.

  Ojciec Folsom, który jest profesorem w Papieskim Instytucie Liturgicznym – rzymskim Anselmianum, będzie wprowadzał nas w tajemnice celebrowanych misteriów, pokazując jak obie formy rzymskiego rytu uzupełniają się i przenikają. Równocześnie pod hasłem „Duch liturgii” kryje się pytanie o to, w jaki sposób żyć liturgią na co dzień, albo inaczej mówiąc, jak liturgia kształtuje duchowość chrześcijańską. Chcemy zatem pytać o to, jak liturgia kształtuje całość chrześcijańskiego życia; innymi słowy to, co możemy nazwać liturgiczną osobowością człowieka wierzącego: życie w obecności Słowa, przeniknięte duchem dziękczynienia i ofiary, w nieustannym uwielbieniu Boga.

  Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Wybierając prelegentów kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej. Obok gościa specjalnego, na jubileuszową edycję zaprosiliśmy osoby związane z naszymi rekolekcjami, tych, którzy przez minione dziesięć lat budowali środowisko wokół Mysterium fascinans: ks. Krzysztofa Porosłę, ks. Roberta Woźniaka, ks. Macieja Zacharę MIC, ks. Bogusława Miguta, ks. Dominika Ostrowskiego, o. Tomasza Grabowskiego OP i o. Dominika Jurczaka OP. Tegorocznym rekolekcjonistą – po trzyletniej przerwie – będzie krakowski biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak. Oczywiście nie zabraknie Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, która będzie animowała śpiew chorału gregoriańskiego w czasie rekolekcji.

  Rekolekcje Mysterium fascinans rokrocznie gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Podczas każdej z dotychczasowych edycji na rekolekcjach gościli wybitni teologowie i liturgiści – wśród nich ks. prof. Cesare Giraudo, ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni. Zaproszenia przyjmowali także m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC, o. dr Mateusz Przanowski OP, dr Tomasz Dekert i wielu innych znakomitych mówców.

  Rekolekcje odbywają się od 2008 roku we wrześniu z inicjatywy Krzysztofa Porosły, który rozpoczynał ich organizację jako kleryk krakowskiego seminarium. Dotychczas miały miejsce w ośrodkach rekolekcyjnych w Skomielnej Czarnej, Bystrej, Zembrzycach i Krakowie. Dzisiaj, zapraszając na dziesiątą edycję, jesteśmy przekonani, że nie mogą się one odbywać inaczej, niż w rytm celebrowanej liturgii.

  Aby wziąć udział w rekolekcjach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce „Zapisy” u góry do końca sierpnia lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc) i z góry opłacić zgłoszenie. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (którzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i zakonnicy. Gorąco ufamy – i modlimy się o to, by rekolekcje były nie tylko mądre, ale również pełne inspiracji ku nawróceniu.

 • 8 września

  Zakończyliśmy jubileuszowe Mysterium fascinans »

  Tradycyjnie w drugi weekend września w budynku krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbyły się rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans, organizowane przez naszą Fundację. Jubileuszowa, dziesiąta edycja rekolekcji zgromadziła ponad 230 osób – duchownych, zakonników i świeckich – z całej Polski i nie tylko. Rozważaniom przewodniczył o. Cassian Folsom, benedyktyn z rzymskiego Anselmianum.

  Wydarzenie organizowane od 2008 roku z inicjatywy Krzysztofa Porosły – wówczas kleryka, a obecnie księdza archidiecezji krakowskiej – stało się rozpoznawalne w całej Polsce ze względu na różnorodność podejmowanej tematyki i znakomitych prelegentów– wśród nich znaleźli się dotychczas ks. prof. Cesare Giraudo, ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni, a także m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, o. dr Mateusz Przanowski OP, dr Tomasz Dekert.

  Nie zabrakło akcentów, podkreślających jubileuszowy charakter tegorocznego spotkania: pięć osób, które uczestniczyły we wszystkich edycjach otrzymało złote identyfikatory, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do świętowania przy kawałku wielkiego, urodzinowego tortu w sobotnie popołudnie.

  Hasło tegorocznej edycji – „Duch liturgii” – było świadomym odniesieniem do poprzedniej edycji, jej kontynuacją i poszerzeniem, ale również nawiązaniem do znanej książki kard. Josepha Ratzingera, później papieża Benedykta XVI, który w trakcie swojego pontyfikatu pokazywał nam naczelne miejsce liturgii w życiu Kościoła i w życiu chrześcijanina.

  Tegoroczna refleksja dotyczyła m.in. relacji między dwiema formami rytu rzymskiego. W swoich konferencjach o. Folsom odwoływał się do swojej wiedzy i doświadczenia (na co dzień odprawia w obydwu formach), przez co na pierwszy plan wysuwała się jedność rytu rzymskiego, a dopiero w następnym kroku dwie jego formy.

  W pierwszej konferencji pokazał, na czym polega problem człowieka współczesnego: nie ma on umiejętności łączenia intelektu z sercem, rozumu z uczuciem zmysłowym. Ten „Wielki Rozwód” – jak go określił o. Cassian – spowodował, że celebracja w obu formach rytu może być zagrożona. Innymi słowy, w formie zwyczajnej można sprawować dobrze i źle, podobnie jak w formie nadzwyczajnej; wypunktowaniu czego poświęcił drugą konferencję. W końcu, w ostatnim wystąpieniu, pokazał w jaki sposób można przezwyciężyć powstały rozziew. W części praktycznej wskazał na wiele możliwości – w pierwszym rzędzie na znaczenie postu, także eucharystycznego, jak i innych wymiarów związanych z codziennym życiem i zwyczajami rodzinnymi obecnymi w tradycji polskiej.

  Ważnym założeniem rekolekcji co roku jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Obok gościa specjalnego, na jubileuszową edycję zaproszone zostały osoby związane z wcześniejszymi rekolekcjami, które przez minione dziesięć lat budowały środowisko wokół Mysterium fascinans: ks. Krzysztof Porosło, ks. Robert Woźniak, ks. Maciej Zachara MIC, ks. Bogusław Migut czy o. Tomasz Grabowski OP i o. Dominik Jurczak OP. Rekolekcjonistą – po trzyletniej przerwie – był krakowski biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak. Nie zabrakło oczywiście Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, która animowała śpiew chorału gregoriańskiego oraz bractwa San Clemente i przedstawicieli Chóru Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, którzy włączaczali się w śpiew podczas uroczystych Mszy świętych.

  Na koniec zapowiedzieliśmy termin przyszłorocznej edycji: rekolekcje odbędą się po raz jedenasty w dniach 7-9 września 2018.

 • 28 października

  Dominikańska muzyka w Londynie »

  W sobotę, 28 października w Londynie, przy klasztorze dominikańskim, odbyły się warsztaty muzyki liturgicznej i wigilia modlitewna. Bracia, którzy prowadzą tam parafię oraz są kustoszami sanktuarium Różańca Świętego, poprosili Dominikański Ośrodek Liturgiczny o zorganizowanie tego wydarzenia.

  Muzyka liturgiczna, która powstaje w środowisku związanym z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, jest już dobrze znana w wielu częściach Polski. Ożywia ona modlitwę wielu wspólnot, zarówno podczas liturgii jak i podczas różnego rodzaju nabożeństw. W ostatnim czasie, znajduje ona coraz więcej entuzjastów także w środowiskach anglojęzycznych. Dowodem tego są londyńskie warsztaty.

  Od strony muzycznej warsztaty poprowadził Paweł Bębenek, wieloletni współpracownik naszej Fundacji, którego utwory już od lat tłumaczone są na język angielski. Marcin Dyjak OP starał się natomiast przybliżyć uczestnikom warsztatów doniosłą rolę, jaką muzyka odgrywa w liturgii oraz historię jej rozwoju w środowisku związanym z polskimi dominikanami.

  W wydarzeniu wzięło udział blisko 30 osób. Uczestnicy byli w różnym wieku i z różnym doświadczeniem muzycznym. Na warsztaty przyjechali zarówno z Londynu, jak i z pobliskich miast (Oxford, Cambridge). Szczególnie cieszyła obecność braci nowicjuszy prowincji angielskiej. Wszyscy uczestnicy, przez cały dzień trwania warsztatów, odkrywali piękno prostych, a jednocześnie bogatych w treść utworów. Zarażeni przez prowadzącego entuzjazmem śpiewania, uczyli się wzajemnie słuchać i tworzyć harmonię głosów we wspólnej modlitwie.

  Wszystko to zmierzało do najważniejszego wydarzenia dnia – wieczornego czuwania modlitewnego. Przygotowane wcześniej pieśni pomogły wejść w modlitwę podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po niej, wszyscy zebrani udali się w procesję eucharystyczną, podczas której cześć Maryi była wyśpiewana w uroczystym Akatyście ku czci Bogarodzicy.

  Miłym akcentem, towarzyszącym warsztatom, było również to, że następnego dnia, część uczestników, poprowadziła śpiew podczas niedzielnej mszy parafialnej. Pokazało to, jak ważne jest zakorzenienie muzyki liturgicznej w konkretnej wspólnocie wiernych oraz jak może ona wnieść świeżość i nowe życie w przeżywanie Najświętszej Ofiary.

  Dominikańska muzyka liturgiczna nie jest nowością na Wyspach. Od wielu lat, dla Polonii mieszkającej w Londynie i okolicach, warsztaty prowadzą Paweł Bębenek, Piotr Pałka czy Hubert Kowalski. Jednak ostatnie wydarzenie w Rosary Shrine było pierwszym tego typu, które było prowadzone w języku angielskim. Warto tu także wspomnieć, że już od paru lat dominikańska muzyka liturgiczna jest obecna w Stanach Zjednoczonych. Dzięki działalności polskich dominikanów (Seattle, Salt Lake City) utwory, które w Polsce wydane zostały w śpiewnikach „Niepojęta Trójco”, są tłumaczone na język angielski. Ubogacają one codzienną liturgię wspólnot, w których posługują bracia kaznodzieje. Owocem tej pracy było m. in. powierzenie Dominikańskiemu Ośrodkowi Liturgicznemu przygotowania muzyki dla anglojęzycznych spotkań podczas ŚDM w Krakowie.

  Cieszymy się, że doświadczenie piękna liturgii i przekonanie o potrzebie tworzenia odpowiedniej dla niej muzyki, coraz bardziej wybrzmiewa w sercach ludzi, tak w Polsce jak i za jej granicami. W tym dążeniu, środowisko zrzeszone wokół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, ma do zaproponowania pewien styl, który sprawdził się już w polskich realiach. Może on też być owocny dla wspólnot anglojęzycznych, czego ostatnie warsztaty w Londynie są dobitnym znakiem i obiecującą zapowiedzią.

  fot. Lawrence Lew OP

 • 30 listopada

  Otwarta próba naszego Chóru »

  Bywacie na naszych wydarzeniach i jesteście ciekawi, jak pracujemy nad repertuarem? Szukacie dla siebie dobrego miejsca do śpiewania? Jesteście ciekawi, jak wygląda „ten chór u dominikanów”? A może nigdy nie słyszeliście o Chórze Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, ale chcecie sprawdzić czy śpiewanie to w ogóle coś dla Was? Każdy powód jest dobry, aby przyjść na Otwartą Próbę w czwartek, 30 listopada o 19:30.

  Podczas próby czeka Was udział we wspólnej rozśpiewce – czyli serii ćwiczeń z emisji głosu na dobry początek śpiewania, wspólna nauka utworu wielogłosowego wraz ze wszystkimi chórzystami, towarzyszenie nam w zaawansowanej już pracy nad aktualnym, adwentowym repertuarem, który przygotowujemy na wydarzenie 21.12.2017 r., okazja do poznania Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny oraz możliwość spotkania ludzi, którzy cenią sobie piękną muzykę i obcują z nią na co dzień oraz rozwijają się przez wspólny śpiew.

  Brzmi dobrze, prawda?

  Daj nam znać, że się wybierasz – będzie nam łatwiej przygotować się do próby! Skontaktuj się z nami przez Facebooka lub za pośrednictwem koordynatorki: [email protected], tel. 793 590 026.

  Spotykamy się w Klasztorze Ojców Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kapitularz (wejście przez furtę, po lewej od Bazyliki, potem za oznaczeniami).

  Wydarzenie odbywa się w ramach „Święta Organizacji Pozarządowych – Festiwalu Organizacji Pozarządowych 25.11 - 2.12.2017 r.”, które organizują: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Federacja Małopolska Pozarządowa oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Szczegółowe informacje: http://bit.ly/festiwalngo.

 • 3 grudnia

  Katechumeni weszli na drogę wiary »

  Od początku października uczestniczyli oni w spotkaniach katechumenatu, przyglądali się Kościołowi a ten w naszych, mniej lub bardziej skromnych osobach, przyglądał się im. I owocem tego wzajemnego poznawania się była niedzielna uroczystość.

  Wyszliśmy przed kościół i na dziedzińcu odbyły się zasadnicze obrzędy. Ruszyła uroczysta procesja wejścia – było dwóch kapłanów: o. Maciej Soszyński, duszpasterz katechumenatu oraz o. Dominik Jurczak, prezes naszej Fundacji, diakon Piotr Oleś oraz wyjątkowo liczna asysta ministrantów, a śpiew prowadził br. Dominik Zarychta. Każdy z kandydatów został wywołany imiennie, następnie o. Maciej zapytał, czego chcą od Kościoła i co im to daje. Później on i poręczający (każdy sympatyk miał dwójkę poręczycieli) naznaczyli znakiem krzyża czoła i zmysły (uszy, oczy, usta, piersi i barki) poszczególnych osób. Na koniec Aneta, Jagoda i Bartosz otrzymali po krzyżyku na szyję i weszliśmy uroczyście do kościoła.

  Tam kontynuowana była msza św. Kazanie wygłosił o. Dominik. Po kazaniu nasza trójka otrzymała po egzemplarzu Pisma Świętego i diakon odprowadził ich pod chór, co było symbolicznym odpowiednikiem wczesnochrześcijańskiego wypraszania katechumenów do przedsionka.

  Po mszy św. podzieliliśmy się pod kościołem pobłogosławionym chlebem, który tym razem upiekła specjalnie na tę okazję Basia oraz innymi słodkościami, w tym pyszną tartą Agaty. Ciąg dalszy świętowania niedzieli i przyjęcia katechumenów odbył się w jednej z pobliskich kawiarni.

  Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie przyszli na dzisiejszą mszę, i tym, którzy pamiętali o naszej trójce katechumenów w modlitwie. Polecamy się nadal Waszej pamięci.

 • 3 grudnia

  Przyjęcie trojga katechumenów »

  W pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017, w kościele na Gródku troje kandydatów zostanie formalnie przyjętych do katechumenatu w obrzędzie liturgicznym. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy podczas niedzielnej Mszy św. o 11:00.

  W specjalnym obrzędzie, zaczerpniętym z księgi liturgicznej Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, troje kandydatów uczestniczących w tegorocznym kursie przygotowującym do chrztu: Aneta, Jagoda i Bartosz, skieruje do wspólnoty Kościoła prośbę o wiarę, natomiast zebrana wspólnota zadeklaruje gotowość do pomagania im w znalezieniu i naśladowaniu Chrystusa.

  Następnie kapłan naznaczy znakiem krzyża czoło, uszy, oczy, usta i barki katechumenów oraz wręczy im symbol krzyża i księgę Ewangelii, które będą im nieodzownie towarzyszyły w dalszej drodze.

  W imieniu duszpasterza i katechistów zapraszamy do wspólnej modlitwy za kandydatów, którzy tego dnia staną się katechumenami. Będziemy im towarzyszyć aż do momentu przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego – ale także na ich dalszej drodze.

  Polecamy także poniższy film, przygotowany jako zaproszenie na ten sam obrzęd kilka lat temu.

  Wszystkich zaangażowanych w przygotowanie katechumenów, a także uczestników kursu przed Bierzmowaniem i Przyjaciół Fundacji zapraszamy także we wtorki na śniadania w biurze Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego przy Dominikańskiej 3/11. Zapewniamy kawę i herbatę, a resztę każdy przynosi na miarę swojego apetytu :-)

 • 21 grudnia

  Wieczór adwentowy „Veni, Domine” »

  Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego serdecznie zaprasza na wieczór adwentowy „Veni, Domine” w czwartek, 21 grudnia 2017 roku o godzinie 20:15 w Kapitularzu klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12.

  Plakat koncertuW trakcie wydarzenia będzie można usłyszeć utwory na chór mieszany, m.in. kilka motetów adwentowych Josefa Rheinbergera oraz „Veni Emmanuel” Zoltána Kodály, a także utwory instrumentalne - Sonaty Misteryjne (Zwiastowanie i Nawiedzenie) Heinricha Ignaza Franza von Bibera. Muzyce towarzyszyć będzie komentarz pozwalający jeszcze lepiej zrozumieć trwający czas Adwentu.

  Chór poprowadzi jego stały dyrygent Ewa Kieres. Na instrumentach zagrają Katarzyna Olszewska (skrzypce barokowe) oraz Anna Huszczo (klawesyn). Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy tego wieczoru.

  Chór działający przy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie powstał w maju 2015 roku. Od początku jego dyrygentem jest Ewa Kieres. Zespół podejmuje pracę nad wokalną muzyką sakralną, tak by móc zarówno służyć podczas liturgii, jak i brać udział w wydarzeniach kulturalnych. W repertuarze chóru znajdują się utwory m.in. Duruflé, Poulenca, Handla, Faure, Dvoraka. Jednym z pierwszych projektów chóru było wykonanie w ramach uroczystości związanych z obchodami 800 rocznicy założenia zakonu dominikańskiego Te Deum HWV 278 (utrechckie) Georga Friedricha Häendla, z towarzyszeniem solistów i orkiestry.

 • 25 grudnia

  Życzenia na Boże Narodzenie 2017 »

  Niech Bóg, który staje się jednym z nas, da nam poznanie Jego samego, by rozświetlać ciemności i pokonać wszystkie trudności w drodze do Niego.

  Pejzaż zimowy z łyżwiarzami Jana Griffiera oraz Pejzaż zimowy z ucieczką do Egiptu Abla Grimmera (detal), kolaż: Grzegorz Doniec OP

  Szanowni Państwo,

  O tym, jak trudno wypowiedzieć tajemnicę Bożego Narodzenia,
  może zaświadczyć bogactwo kolęd i kantyczek, których tak wiele
  mamy w naszej tradycji. Jedne odwołują się do skomplikowanych
  form artystycznych i wysublimowanych pojęć teologicznych,
  inne do prostych sformułowań zaczerpniętych z codziennego życia.

  Tak pierwsze jak i drugie ujmują swoją kreatywnością,
  niejednokrotnie dowcipem i trzeźwością spojrzenia, choć wszystkie,
  tak naprawdę, są próbą opowiedzenia tego, że Bóg staje się człowiekiem,
  że przyjmuje ludzkie ciało, by w nim uleczyć zranioną przez grzech naturę.

  Niech celebrowanie Bożego Narodzenia będzie dla Was wszystkich
  nie tylko czasem opowieści o mglistej tajemnicy sprzed wieków,
  lecz Bożym Narodzeniem w codziennym życiu.
  Niech Bóg, który staje się jednym z nas, da nam poznanie Jego samego,
  by rozświetlać ciemności i pokonać wszystkie trudności w drodze do Niego.

  Dominik Jurczak OP, prezes
  z wszystkimi pracownikami Fundacji


  PS. W niedzielę, 7 stycznia o 18:00 zapraszamy na kolędowanie
  Współpracowników i Przyjaciół w Auli Klasztoru, ul. Stolarska 12, Kraków.