Chrzest trojga katechumenów

19 kwietnia 2014

W tym roku, czasie Wigilii Paschalnej, sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię otrzymało troje katechumenów. Przez ostatnie miesiące przygotowywali się w katechumenacie przy Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym.

W tym roku chrzest w krakowskiej Bazylice oo. Dominikanów przyjęły trzy dorosłe osoby: Karolina, Alina i Bayar. W liturgii uczestniczyli wraz ze swoimi chrzestnymi i rodzinami, a także około dwudziestoosobową grupą kandydatów do bierzmowania.

Katechumenat, organizowany przy współpracy krakowskiego konwentu oo. Dominikanów i Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, to nie tylko regularne spotkania, ale także wspólne uczestnictwo w liturgii niedzielnej w kościele Matki Bożej Śnieżnej na Gródku. Zasadniczym okresem przygotowań był czas Wielkiego Postu, kiedy to odbywały się skrutynia i inne obrzędy najbardziej bezpośrednio przygotowujące do przyjęcia chrztu.