Dominikańska muzyka w Londynie

28 października 2017

W sobotę, 28 października w Londynie, przy klasztorze dominikańskim, odbyły się warsztaty muzyki liturgicznej i wigilia modlitewna. Bracia, którzy prowadzą tam parafię oraz są kustoszami sanktuarium Różańca Świętego, poprosili Dominikański Ośrodek Liturgiczny o zorganizowanie tego wydarzenia.

Muzyka liturgiczna, która powstaje w środowisku związanym z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, jest już dobrze znana w wielu częściach Polski. Ożywia ona modlitwę wielu wspólnot, zarówno podczas liturgii jak i podczas różnego rodzaju nabożeństw. W ostatnim czasie, znajduje ona coraz więcej entuzjastów także w środowiskach anglojęzycznych. Dowodem tego są londyńskie warsztaty.

Od strony muzycznej warsztaty poprowadził Paweł Bębenek, wieloletni współpracownik naszej Fundacji, którego utwory już od lat tłumaczone są na język angielski. Marcin Dyjak OP starał się natomiast przybliżyć uczestnikom warsztatów doniosłą rolę, jaką muzyka odgrywa w liturgii oraz historię jej rozwoju w środowisku związanym z polskimi dominikanami.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 30 osób. Uczestnicy byli w różnym wieku i z różnym doświadczeniem muzycznym. Na warsztaty przyjechali zarówno z Londynu, jak i z pobliskich miast (Oxford, Cambridge). Szczególnie cieszyła obecność braci nowicjuszy prowincji angielskiej. Wszyscy uczestnicy, przez cały dzień trwania warsztatów, odkrywali piękno prostych, a jednocześnie bogatych w treść utworów. Zarażeni przez prowadzącego entuzjazmem śpiewania, uczyli się wzajemnie słuchać i tworzyć harmonię głosów we wspólnej modlitwie.

Wszystko to zmierzało do najważniejszego wydarzenia dnia – wieczornego czuwania modlitewnego. Przygotowane wcześniej pieśni pomogły wejść w modlitwę podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po niej, wszyscy zebrani udali się w procesję eucharystyczną, podczas której cześć Maryi była wyśpiewana w uroczystym Akatyście ku czci Bogarodzicy.

Miłym akcentem, towarzyszącym warsztatom, było również to, że następnego dnia, część uczestników, poprowadziła śpiew podczas niedzielnej mszy parafialnej. Pokazało to, jak ważne jest zakorzenienie muzyki liturgicznej w konkretnej wspólnocie wiernych oraz jak może ona wnieść świeżość i nowe życie w przeżywanie Najświętszej Ofiary.

Dominikańska muzyka liturgiczna nie jest nowością na Wyspach. Od wielu lat, dla Polonii mieszkającej w Londynie i okolicach, warsztaty prowadzą Paweł Bębenek, Piotr Pałka czy Hubert Kowalski. Jednak ostatnie wydarzenie w Rosary Shrine było pierwszym tego typu, które było prowadzone w języku angielskim. Warto tu także wspomnieć, że już od paru lat dominikańska muzyka liturgiczna jest obecna w Stanach Zjednoczonych. Dzięki działalności polskich dominikanów (Seattle, Salt Lake City) utwory, które w Polsce wydane zostały w śpiewnikach „Niepojęta Trójco”, są tłumaczone na język angielski. Ubogacają one codzienną liturgię wspólnot, w których posługują bracia kaznodzieje. Owocem tej pracy było m. in. powierzenie Dominikańskiemu Ośrodkowi Liturgicznemu przygotowania muzyki dla anglojęzycznych spotkań podczas ŚDM w Krakowie.

Cieszymy się, że doświadczenie piękna liturgii i przekonanie o potrzebie tworzenia odpowiedniej dla niej muzyki, coraz bardziej wybrzmiewa w sercach ludzi, tak w Polsce jak i za jej granicami. W tym dążeniu, środowisko zrzeszone wokół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, ma do zaproponowania pewien styl, który sprawdził się już w polskich realiach. Może on też być owocny dla wspólnot anglojęzycznych, czego ostatnie warsztaty w Londynie są dobitnym znakiem i obiecującą zapowiedzią.

fot. Lawrence Lew OP