Jubileusz grupy Vigilantes

15 czerwca 2019

W wigilię uroczystości Najświętszej Trójcy - w sobotę 15 czerwca 2019 r., o godz. 20:15 - zapraszamy do Bazyliki Świętej Trójcy oo. Dominikanów w Krakowie na wspólną modlitwę chorałem gregoriańskim (a właście dominikańskim).

Odprawione zostanie brewiarzowe Matutinum - czyli rodzaj bardzo rozbudowanej godziny czytań - tej uroczystości, które w całości zaśpiewamy korzystając ze średniowiecznych muzycznych zapisów chorału z ksiąg dominikańskich. Wigilia ta będzie celebrowana już po raz dziesiąty z rzędu, a śpiew poprowadzi grupa chorałowa Vigilantes działająca w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym pod przewodnictwem o. Wojciecha Sznyka OP.

Grupa chorałowa Vigilantes obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia swojego istnienia. Od 2009 roku członkowie grupy uczą się śpiewu chorałowego, celebrują wigilie największych świąt i uroczystości roku liturgicznego oraz przygotowują spotkania z tradycyjnym nabożnym śpiewem pieśni i nabożeństw z dawnych czasów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w modlitwę oraz śpiew: psalmów, antyfon, responsoriów oraz czytań, w czasie Matutinum około godziny 20:15. Wcześniej zaś o godzinie 19.30 odbędzie się Msza święta, w czasie której będziemy dziękować Bogu za 10 lat istnienia Vigilantes.

Dla wszystkich uczestników liturgii przygotujemy kancjonaliki zawierające teksty Matutinum (w wersji polsko-łacińskiej) wraz z zapisem chorałowym.