Kolędowaliśmy z koncertem Lege Artis

6 stycznia 2015

6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, o godzinie 18.00 w kapitularzu klasztoru krakowskich dominikanów rozpoczął się koncert kolęd w wykonaniu chóru kameralnego Lege Artis pod kierownictwem Agnieszki Treli-Jochymek. Po koncercie kolędowali także wszyscy zebrani.

Wśród utworów wykonanych przez Lege Artis można było usłyszeć kolędy „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Do szopy hej pasterze” w opracowaniu H. J. Botora, a także pieśń „Nuż my dziś krześcijani” z kancjonału staniąteckiego, jak również „O magnum mysterium” T. L. de Victoria. Koncert zgromadził dużą liczbę słuchaczy. Wszystkie miejsca siedzące szybko zostały zajęte.

Po koncercie rozpoczęło się wspólne kolędowanie, które trwało niemal dwie godziny. Oprócz powszechnie znanych kolęd, śpiewano wielozwrotkowe pastorałki, takie jak np. „ornitologiczną”, zaczerpniętą ze zbiorów Oskara Kolberga, „W dzień Bożego narodzenia”, piękną „Hej, hej lelija”, gdzie „sama się Msza święta odprawiała”, czy „Nuż my bracia pastuszkowie”, w której pojawiają się przedstawiciele różnych narodowości oraz regionów Polski.

„Lege Artis” to chór kameralny, działający w Krakowie od 2005 roku. Zespół składa się zarówno z absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej, jak i studentów innych uczelni, a także przedstawicieli różnych zawodów: matematyków, biologów, informatyków i grafików. Łączy ich wspólna pasja – muzyka wokalna. Zespół wykonuje muzykę a capella z różnych epok, od renesansu po współczesność. Znaczną część repertuaru stanowi muzyka sakralna, nie stronimy jednak także od utworów świeckich, śpiewając zarówno madrygały jak i chóralne aranżacje utworów rozrywkowych.