Kolokwium na temat głoszenia

10 - 14 października 2016

W dniach 10-14 października w St. Louis w Stanach Zjednoczonych odbyło się Międzynarodowe Kolokwium na temat kaznodziejstwa. Jednym z reprezentantów europejskich instytucji, zaproszonym do udziału w Kolokwium, był prezes naszej Fundacji, o. Dominik Jurczak OP.

Wydarzenie zostało zorganizowanie przez działający w tym miejscu Instytut Św. Tomasza z Akwinu (www.ai.edu) oraz podobne instytucje z Niemiec (www.institutpastoralhomiletik.de) i Filipin (www.ust.edu.ph).

Pretekstem do zorganizowania spotkania oraz do pogłębionej refleksji na temat kaznodziejstwa – także w kontekście liturgii – jest trwający Jubileusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejów. W obecności generała, Brunona Cadorego, uczestnicy starali się wymienić doświadczeniami i przykładami pochodzącymi z różnych kontynentów, by nazwać nakreślić horyzont współczesnych problemów.