Koncert naszego chóru zgromadził tłumy

22 grudnia 2015

We wtorek, 22 grudnia – w dniu 799. rocznicy założenia zakonu dominikańskiego – w bazylice oo. Dominikanów odbyła się Msza św. i uroczysty koncert Chóru Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Podczas Mszy św. wykonana została Missa D-dur Franza Danziego pod dyrekcją o. Dawida Kusza, który odnalazł jej rękopis w archiwach krakowskiego klasztoru dominikanów. Po Mszy Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wykonał Te Deum HWV 278 (utrechckie) Georga Friedricha Häendla, a na bis utwór Raduj sie świecie ze śpiewnika Niepojęta Trójco.

Chór mieszany Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego powstał w maju 2015 roku. Od początku jego dyrygentem jest Ewa Kieres. Zespół podejmuje pracę nad wokalną muzyką sakralną, tak by móc zarówno służyć podczas liturgii, jak i brać udział w wydarzeniach kulturalnych. Kierując się zasadami określonymi w dokumentach o muzyce liturgicznej, chór wykonuje przede wszystkim dawną i nową polifonię (m.in. utwory Gomółki, Zieleńskiego, Gorczyckiego, Arcadelta, Bacha, a także utwory Mozarta, Brucknera, Duruflé, Rachmaninowa i innych) oraz śpiew, w który bez większych trudności mogą włączyć się wierni.

Koncert w całości został sfinansowany ze środków pochodzących z odpisów 1% podatku na rzecz naszej Fundacji.