Krakowski Kalendarz Ekumeniczny

1 grudnia 2015

Objęliśmy patronatem Krakowski Kalendarz Ekumeniczny, który z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa Znak. Publikacja uwzględnia święta różnych wyznań chrześcijańskich oraz wydarzenia ekumeniczne i jest ilustrowana pięknymi fotografiami małopolskiej sztuki sakralnej autorstwa Pawła Krzana.

Krakowski Kalendarz Ekumeniczny W 2016 roku obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski. Jubileusz ten jest wspólnym świętem wszystkich ochrzczonych. Z okazji rocznicy, dzięki współpracy krakowskich wspólnot Kościoła rzymskokatolickiego i wspólnot zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, powstał Krakowski Kalendarz Ekumeniczny, symbol–znak, a zarazem praktyczny wyraz pragnienia jedności chrześcijan, oparty na bogatym dziedzictwie historii i kultury Krakowa, kształtowanej przez wieki przez chrześcijan różnych wyznań, a także na aktualnie rozwijanych i pielęgnowanych relacjach.

Kalendarz w bardzo ciekawym opracowaniu graficznym uwzględnia święta różnych wyznań chrześcijańskich oraz wydarzenia ekumeniczne. Opatrzony jest cytatami dotyczącymi chrztu, m.in. z Pisma Świętego i ojców Kościoła, ilustrowany fotografiami ukazującymi piękno i różnorodność małopolskiej sztuki sakralnej związanej z tematyką chrzcielną. Zobaczymy w nim m.in. ikonę Chrztu Pańskiego Jerzego Nowosielskiego z Kaplicy Refektarzowej cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie, najstarszy drewniany krzyż w Małopolsce pochodzący z 1370 r. z kościoła ewangelickiego św. Marcina, zabytkową chrzcielnicę z kościoła Świętego Krzyża i wiele innych. Autorem większości zdjęć jest znakomity krakowski fotograf Paweł Krzan.

Krakowski Kalendarz EkumenicznyJak podkreśla podpisana w 2000 r. przez siedem polskich Kościołów Deklaracja o wzajemnym uznaniu ważności chrztu: „Ochrzczeni, żyjący w jednym miejscu i czasie, wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczekując w nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8, 18-24; 1 Kor 15, 22–28.49-57; Dokument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę”.

We wtorek, 1 grudnia 2015 o 18:30 w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Siennej 5 w Krakowie odbędzie się spotkanie z udziałem bp. Grzegorza Rysia, ks. prot. Jarosława Antosiuka, ks. dr. Romana Prackiego oraz Henryk Woźniakowskiego, podczas którego zaprezentowany zostanie kalendarz.

Kalendarz będzie można zakupić oczywiście w sklepie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów (ul. Stolarska 12, Kraków, poniedziałek-piątek 11-19, sobota 11-15) oraz w naszym sklepie internetowym. Patronat nad kalendarzem objęli także: bp Grzegorz Ryś, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie. Patronem medialnym jest serwis Liturgia.pl.