Mamy dwoje nowych katechumenów

26 listopada 2019

Wieczorem 26 listopada w kościele pw. św. Idziego w Krakowie odbył się uroczysty obrzęd rozpoczęcia katechumenatu. Tegoroczny katechumenat, czyli czas przygotowania do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, rozpoczęli Julia i Szymon.

W kościele obecni byli duszpasterze, katechiści, kandydaci do przyjęcia bierzmowania z działającego przy Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym duszpasterstwa przygotowującego dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a także bliscy i przyjaciele nowych katechumenów. Obrzędowi przewodniczył o. Łukasz Miśko OP, prezes Ośrodka i jednocześnie opiekun katechumenatu.

Uroczystość rozpoczęła się w kruchcie kościoła, w której kandydaci na katechumenów przedstawili się wspólnocie Kościoła i poprosili o chrzest. Następnie zostali naznaczeni przez celebransa znakiem krzyża na czołach, który powtórzyli także opiekunowie ich katechumenatu – patroni (odpowiednicy chrzestnych). Później znakiem krzyża naznaczono ich uszy, oczy, usta, piersi i barki, aby mogli oni wszelkimi zmysłami poznawać Boga i przygotować się na przyjęcie na siebie słodkiego brzemienia Chrystusa. Na koniec tej części obrzędu otrzymali pobłogosławione krzyżyki, które na ich szyjach zawiesił celebrans. Chociaż jeszcze nie zostali ochrzczeni, to już od tego momentu mogą identyfikować się ze znakiem krzyża, na którym Chrystus umarł, aby dać życie tym, którzy w Niego wierzą. Katechumeni zaufali, że w tym znaku jest zwycięstwo.

Po przyjęciu znaku krzyża, wspólnota Kościoła w uroczystej procesji wprowadziła katechumenów do świątyni. Od tej pory jako katechumeni będą uczyć się życia chrześcijańskiego przyglądając liturgii Kościoła, słuchając Słowa Bożego i katechezy. Po zajęciu przez wszystkich swoich miejsc odczytano Słowo Boże – czytanie, psalm i Ewangelię. W homilii o. Łukasz podkreślił doniosłość momentu pierwszego spotkania z Panem w życiu chrześcijanina opierając się na ewangelicznym opisie powołania Szymona Piotra (J 1, 39-42). Po homilii nastąpił obrzęd przekazania Ewangelii. Żeby Ewangelia zamieszkała w sercach katechumenów, symbolicznie przyjęli oni do swoich rąk księgę Pisma Świętego. Na koniec zgromadzeni w świątyni w modlitwie powszechnej powierzyli Bogu nowych katechumenów i zapewnili, że udzielą im pomocy we wzrastaniu w wierze.

Pamiętając w modlitwie o naszych nowych katechumenach, życzymy im otwartości na przychodzące Słowo.

fot. M. Kuza