Międzynarodowe sympozjum liturgiczne w Krakowie

23 - 24 października 2013

W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o Liturgii, która rozpoczęła jej reformę. Z tej okazji w dniach 23-24 października 2013 r. organizowane jest w Krakowie międzynarodowe sympozjum naukowe „Ad fontes liturgicos. Reformy liturgii a powrót do źródeł”.

W związku z rocznicą ogłoszenia Konstytucji o liturgii, kolejne, czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zostało zjawisku reformy liturgii w Kościele Zachodnim i w Kościołach Wschodnich.

Przedstawiciele tych Kościołów, reprezentanci wielu różnych środowisk naukowych z 8 krajów Europy chcą wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł?

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizuje oraz ośrodki badawcze i uczelnie katolickie z Polski, Słowacji i Ukrainy. W tym roku na sympozjum wystąpią także badacze liturgii z Węgier, Włoch, Francji, Belgii i Słowenii. Z uwagi na liczny udział gości zagranicznych dwoma równoległymi językami sympozjum będą włoski i polski.

My sami nie tylko przekazujemy zaproszenie, ale też zamierzamy z niego skorzystać. Relacja z wydarzenia na pewno pojawi się na blogu redakcji Liturgia.pl.

Sympozjum odbędzie się w budynkach Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy (aula ks. Konstantego Michalskiego CM) w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4 (wejście przez furtę seminaryjną). Szczegółowy plan można znaleźć w serwisie Liturgia.pl. Przewidziana jest także transmisja radiowa w internecie.