Nasi katechumeni przeszli sprawdzenie

22 marca 2015

W trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu celebrowaliśmy na Gródku skrutynia, czyli obrzędy, mające sprawdzić przygotowanie katechumenów do przyjęcia chrztu, a także umocnić ich na obranej drodze.

Na początku Wielkiego Postu katechumeni przeszli też tzw. obrzęd wybrania. Skrutynia, które odbywają się uroczyście w niedziele Wielkiego Postu, mają uświadomić wybranym, że to, co jest w ich sercach ułomne, słabe i złe, powinno zostać uzdrowione, a to, co jest w nich prawe, wartościowe i święte, winno być umocnione. Jak jednak wynika ze świadectw wielu uczestników ochrzczonych w dzieciństwie, obrzędy te są ważnym przeżyciem także dla nich.

Ostatnim, kulminacyjnym, elementem Wielkiego Postu jest Wielki Tydzień, który rozpoczniemy niedzielną procesją z palmami i Mszą św. na Gródku.

Ostatnie obrzędy przygotowujące zaplanowaliśmy na Wielką Sobotę. Przed Wigilią Paschalną, która ma miejsce w Wielką Noc, kandydaci do chrztu zbierają się w ustalonym miejscu, aby „oddać” wspólnocie symbol wiary i przeżyć obrzęd otwarcia. Tak mówił o nim papież Benedykt XVI: „Słowo i gest «effatha» zostały włączone do obrzędu chrztu św., jako jeden ze znaków, wyjaśniających jego znaczenie: kapłan, dotykając ust i uszu osoby nowo ochrzczonej, mówi: «Effatha», modląc się, aby mogła ona wkrótce słuchać Słowa Bożego i wyznawać wiarę. Przez chrzest człowiek zaczyna – że tak powiem – «oddychać» Duchem Świętym, tym, o którego Jezus, głęboko westchnąwszy, prosił Ojca, aby uzdrowić głuchoniemego” (rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 9 września 2012 w Castel Gandolfo).

Zaprszamy do uczestnictwa, wraz z katechumenami, w obrzędach Triduum Paschalnego w Bazylice św. Trójcy przy Stolarskiej 12 w Krakowie: w czwartek o 19:00 Msza Wieczerzy Pańskiej, w piątek o 17:00 Liturgia Męki Pańskiej, w sobotę o 21:00 Wigilia Paschalna z udzieleniem sakramentów chrztu, bierzmowania i eucharystii.

Zgodnie ze zwyczajem, nie będzie Mszy św. o 11:00 na Gródku w Niedzielę Wielkanocną. Już teraz jednak zapraszamy w Białą Niedzielę – Msza św. odbędzie się jak zwykle o 11:00.

fot. M. Skowronek