Nieszpory Zwiastowania Pańskiego u dominikanów

25 marca 2017

W sobotę, 25 marca 2017, o godzinie 16:00 w bazylice oo. Dominikanów w Krakowie, celebrowane były Nieszpory uroczystości Zwiastowania Pańskiego.

Bractwo śpiewacze San Clemente wykonało chorałowe części: hymn, antyfony, psalmy, czytanie oraz prośby. Nasz Chór, z towarzyszeniem zaprzyjaźnionych instrumentalistów, wykonał Magnificat RV 610 A. Vivaldiego pod dyrekcją Ewy Kieres. Niezwykłym doświadczeniem dla naszych chórzystów było wyśpiewanie w trakcie liturgii słów Maryi wielbiącej Boga za dary, jakie zsyła On na swoich wiernych.

Śpiew w trakcie Liturgii Godzin wpisuje się w misję Chóru Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, który obrał sobie za cel ukazywać piękną muzykę i umiejscawiać ją w liturgii, tam gdzie jest dla niej miejsce. Połączenie chorału z muzyką barokową podczas jednego nabożeństwa było z pewnością niecodziennym przykładem wykorzystania muzyki w liturgii.

Cieszymy się, że utwór ten wybrzmiał w bazylice oo. Dominikanów i że mogło usłyszeć go tak wiele osób. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tej celebracji, a przede wszystkim dziękujemy tak wielu osobom uczestniczącym w tej wieczornej modlitwie Kościoła.

Partie solowe wykonali nasi chórzyści:
II Et exultavit: Olga Gach, Magdalena Sikora, Marcin Fejklowicz
VI Esurientes: Zofia Chmaj, Joanna Czarnik
VIII Sicut locutus est: Olga Gach, Magdalena Sikora, Michał Piechota

Na instrumentach zagrali:

Skrzypce I:
Barbara Szpakiewicz
Magdalena Łukasik
Dominika Rusinowska

Skrzypce II:
Maria Boroń
Paulina Matusiak

Altówki:
Przemysław Dajcz
Dorota Mortek

Oboje:
Magdalena Sułkowska
Marta Piznal

Wiolonczela:
Katarzyna Krawczyk

Kontrabas:
Mateusz Kluza

Fagot:
Ewa Piątek

Klawesyn:
Anna Huszczo

Zdjęcia: Marcin Łękawa​​