Nowy przeor krakowskich dominikanów

7 kwietnia 2014

W poniedziałek, 7 kwietnia 2014, o. Michał Mitka OP objął funkcję przeora krakowskiego konwentu oo. Dominikanów i odprawił pierwszą Mszę konwentualną w nowym charakterze.

Wyboru przeora dokonała kapituła klasztoru, a następnie zatwierdził go nowy prowincjał, który jeszcze do niedawna sam był przełożonym krakowskiej wspólnoty dominikanów. Po wyborze o. Pawła Kozackiego na urząd prowincjała, w klasztorze zarządzono wybory nowego przeora.

Formalne objęcie urzędu przez o. Mitkę odbyło się przed Mszą św. w kaplicy klasztornej, gdzie przeor elekt złożył uroczyste wyznanie wiary wobec prowincjała i krakowskiej wspólnoty braci.

35-letni o. Michał Mitka wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w 1999 roku, sześć lat później złożył śluby wieczyste, a w roku 2006 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2010-2013 był przeorem klasztoru w Gdańsku. Ostatnio pracował w Monachium w Niemczech.

Krakowski przeor jest z urzędu także członkiem Rady naszej Fundacji, zgodnie z jej statutem.

fot. Krzysztof Nowak, inf. na podst. dominikanie.pl