Propozycje duchowych przewodników

27 lutego 2015

Sklep Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego przygotował zestaw czterech publikacji książkowych dla tych, którzy chcą owocnie przygotować się do Paschy. Wszystkie książki dostępne są w sklepie w krużgankach, przy Stolarskiej 12 w Krakowie, jak również w sklepie internetowym serwisu Liturgia.pl.

Okładka książki Joseph Ratzinger, „Chrystus i Jego Kościół. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”

Książka kard. Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, w swej zasadniczej części stanowi zapis rekolekcji, jakie autor wygłosił w Watykanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz pracownikom Kurii Rzymskiej. To jedna z najlepszych publikacji dla stawiających sobie wysoko poprzeczkę w pogłębionym przygotowaniu do przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Treść konferencji została – dla potrzeb szerokiego grona odbiorców – poszerzona i przerobiona, tak abyśmy także i my mogli skorzystać z mądrości wielkiego teologa na drodze umacniania wiary.

„Hałaśliwej i despotycznej władzy tego świata przeciwstawia On bezbronną władzę miłości, która na Krzyżu – a potem wciąż od nowa w dziejach – przegrywa, a mimo to stanowi coś nowego, Boskiego, co opiera się niesprawiedliwości i ustanawia Królestwo Boże. Bóg jest inny” (fragment książki).

Zobacz w sklepie internetowym

Okładka książkiO. Aleksander Mień, „Odprawianie Wielkiego Postu”

Zakorzeniona w duchowości prawosławnej, publikacja ta stanowi pomocny drogowskaz dla wszystkich chrześcijan, którzy chcą, jak pisze o. Mień, „zebrać się w sobie” i uważnie przygotować się do paschalnych uroczystości. Znajdziemy tu nie tylko kazania i modlitwy, ale przede wszystkim bardzo konkretne duchowe zalecenia, rozpisane na kolejne tygodnie Wielkiego Postu.

O. Aleksander Mień jest znany w środowiskach zatroskanych o ewangeliczną odnowę Rosji oraz wśród sympatyków nowych ruchów i wspólnot w Kościele katolickim. Wybitny teolog, kapłan otwarty na ekumenizm, człowiek o niezwykłej odwadze i zasługach w walce o chrześcijaństwo w Rosji w okresie komunizmu. Na początku lat 90. XX w. został zamordowany, prawdopodobnie z politycznych pobudek. O. Aleksander Mień stał się ikoną współczesnego prawosławia, wskazującą mu nowe możliwości i drogi przyjaznego i twórczego uczestnictwa w chrześcijańskim świecie. Przede wszystkim bowiem był on właśnie „człowiekiem Chrystusa” – radykalnie oddanym swemu Panu i dlatego otwartym na wszystkich Jego przyjaciół.

Bądź nam Alfą i Omegą, w tym życiu i w wieczności.
Obyśmy byli Twoimi uczniami (fragment modlitwy zawartej w książce).

Zobacz w sklepie internetowym

Okładka książkiMichał Wilk, „Modlitwy na każdy dzień Wielkiego Postu”

Niezwykłość tej niewielkich rozmiarów książeczki polega na tym, że jej autor sięgnął do rdzenia – zebrał modlitwy pochodzące głównie z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które wyszły spod pióra świętych, Ojców Kościoła oraz świadków Chrystusa. Te słowa są jak świeża, krystaliczna woda, wytryskująca ze źródeł tradycji katolickiej. Swym autentycznym pięknem i głębią porywają do chwalenia Boga.

„Panie, stań się skrzydłami dla naszych myśli – lekkimi skrzydłami, które nas uniosą ku wyżynom i poprowadzą do naszego wiekuistego mieszkania. Spraw, byśmy mogli pojąć, do jakiego piękna jesteśmy powołani, poprzez to duchowe piękno, które Twoja nieśmiertelna wola budzi w nas już w tym śmiertelnym życiu” (fragment rozważań św. Efrema zawartych w książce).

Zobacz w sklepie internetowym

Okładka książkiCyprian Klahs OP, „Droga krzyżowa”

Rozważania o. Cypriana Klahsa to próba spojrzenia na Pasję Chrystusa z różnych punktów widzenia – oczami świętych, ale też udręczonych na duchu czy zwykłych grzeszników. Jak zaznacza autor, każda z tych dróg krzyżowych naszego życia, jest jednocześnie drogą zbawienia.

„Jezu, niech droga krzyżowa, którą z Tobą przemierzam, przemieni mnie i pomoże uwierzyć Twojej miłości. Spraw, proszę, żebym idąc za Tobą odnalazł swoje życie, a Ty je ocal i przemień, aby jaśniało dobrem, miłością i świętością. Amen” (fragment książki).

Zobacz w sklepie internetowym

W ofercie sklepu dostępnych jest też wiele innych propozycji książkowych i muzycznych, związanych z Wielkim Postem.

Zobacz wszystkie propozycje na Wielki Post

Teresa Bosak


W drugim tygodniu Wielkiego Postu będzie można wygrać cenny pakiet wielkopostny na naszej stronie na Facebooku - warto polubić ją już teraz i śledzić wiadomości.