Przyjęcie do Kościoła i pierwsza Komunia

1 maja 2016

W niedzielę, 1 maja, dwóch uczestników naszego kursu przygotowawczego, przyjęło pierwszą Komunię św. Jeden z nich chwilę wcześniej został przyjęty do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim.

„Skoro po dojrzałej rozwadze dokonanej w Duchu Świętym z własnej woli prosisz, aby cię włączyć do pełnej wspólnoty Kościoła katolickiego, wzywam cię, abyś wobec tej wspólnoty złożył wyznanie wiary katolickiej” – rozpoczął o. Wojciech obrzęd po homilii. Po tych słowach Maciej złożył wyznanie wiary, dodając: „Wierzę we wszystko, w co święty Kościół katolicki wierzy, czego naucza i co głosi jako objawione przez Boga”.

Na te słowa celebrans odpowiedział: „Pan przyjmuje Ciebie, Macieju, do Kościoła katolickiego. On cię tu doprowadził w swoim miłosierdziu, abyś w Duchu Świętym miał z nami pełną wspólnotę w wierze, którą wyznałeś wobec tej Jego rodziny”.

Nowo przyjęty członek wspólnoty Kościoła wraz z drugim kandydatem do tego sakramentu, po raz pierwszy w życiu przyjęli tego dnia Komunię świętą. Obydwaj przygotowują się także do przyjęcia sakramentu bierzmowania w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Kurs przygotowujący dorosłych do chrztu, pierwszej komunii i bierzmowania nasza Fundacja prowadzi przy krakowskim klasztorze oo. Dominikanów już od ponad pięciu lat. Kurs dla wszystkich kandydatów – niezależnie od sakramentów, do których się przygotowują – trwa od października do maja lub czerwca, zapisy odbywają się co roku we wrześniu.