Rekolekcje i akatyst do św. Józefa w Kaliszu

16 - 19 marca 2014

Wraz z początkiem drugiego tygodnia Wielkiego Postu o. Tomasz Grabowski OP rozpoczął rekolekcje parafialne pod hasłem „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” w kaliskiej parafii Matki Teresy z Kalkuty, w której organistą jest przyjaciel naszej Fundacji, Jakub Tomalak.

Parafia Matki Teresy jest jedną z dwóch najmniejszych w mieście. Mimo to ma wielkie ambicje i plany: zamierza w duchu swojej patronki otworzyć dom dla obłożnie chorych i umierających. W tym celu proboszcz parafii, ks. Włodzimierz Guzik, powołał fundację Mocni Miłością. Jest to jeden z licznych znaków niezwykłego zaangażowania wiernych w życie parafii.

Innym jest fakt, że na koniec rekolekcji zostało odprawione nabożeństwo do patrona Kalisza – Akatyst ku czci świętego Józefa, Oblubieńca Bogarodzicy. Autorem jego słów jest Piotr Kazański, profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej (pierwsze wydanie w 1871 roku). Trzynastoosobowa schola męska, w której skład wchodzi trzech duchownych i dziesięciu młodych mężczyzn, zaśpiewała akatyst wobec specjalnie w tym celu napisanej ikony Świętego. Autorką ikony jest anonimowa mniszka kamedułka. Było to prawykonanie utworu, a jednocześnie pierwsze z cyklu nabożeństw; kolejne odbędą się w wielu kościołach kaliskich. Uprzednio powstała płyta z nagraniem utworu, o czym szerzej informował serwis Liturgia.pl.

Rekolekcje w Kaliszu są zbliżone w układzie i tematyce do tych, które o. Tomasz głosił tydzień wcześniej w Stanisławowie Pierwszym (o czym także informowaliśmy na blogu). Jak sam mówi, „chce dopracować temat” i myśli nad formą pisaną rekolekcji o Mszy świętej. W ramach posługi spotyka się również na naukach stanowych dla mężczyzn, które są przygotowaniem do podjęcia przez nich służby ołtarza.

Parafia Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu została erygowana w 2005 roku. Znajduje się na Osiedlu Ogrody, pomiędzy rzeką Prosną, a ul. Poznańską i liczy ok. 2300 mieszkańców. Obecnie trwa wykańczanie kościoła parafialnego.