Rocznica święceń kapłańskich

23 maja 2013

Czas Zielonych Świątek to tradycyjnie okres święceń w diecezjach i zakonach. Kilka dni temu przeżywaliśmy święcenia o. Marka, a dziś cieszymy się z kolejnej rocznicy święceń kapłańskich prezesa naszej Fundacji, o. Tomasza Grabowskiego.

Urodzony w 1978 roku w Toruniu, o. Tomasz Grabowski sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego przed czterema laty – 23 maja 2009 roku, w krakowskiej bazylice Najświętszej Trójcy, po kilkuletnim okresie posługi diakońskiej.

Obecnie jest członkiem Komisji Liturgicznej Polskiej Prowincji Dominikanów i wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Opiekuje się także katechumenatem dla dorosłych, a z zamiłowania jest historykiem rytu dominikańskiego.

Polecamy naszego szefa Waszej modlitewnej pamięci, sami ją obiecując i przesyłając mu pozdrowienia (ponieważ w tym tygodniu przebywa na urlopie).