Rozmów o liturgii ciąg dalszy

12 listopada 2013

Kilkanaście osób zebrało się we wtorek, 12 listopada, w kawiarni Stolarnia by dyskutować o tekście Pawła Rojka z najnowszej teki kwartalnika „Pressje”. Spotkanie było pierwszym otwartym seminarium z cyklu „Liturgia interdyscyplinarna” zaplanowanego na najbliższe kilka miesięcy przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny i redakcję kwartalnika.

Cykl seminariów otworzyła dwa tygodnie wcześniej debata o najnowszym numerze Pressji, która odbyła się w klasztorze oo. Dominikanów. Tym razem temat rozmowy sformułowany był w nawiązaniu do tekstu Pawła Rojka, redaktora naczelnego „Pressji”: „Katolicki fetyszyzm. Eucharystia z semiotycznego punktu widzenia”.

Czy Eucharystia jest metonimią czy metaforą? Jak wiele dzieli katolicką liturgię i obyczaje pierwotnych plemion? Czy doktrynę można „przełożyć” na język semiotyki? W jakim sensie szokująca sztuka współczesna koresponduje z tym, czego doświadczamy w konsekracji postaci eucharystycznych?

Na te i inne pytania starał się odpowiedzieć autor, broniąc tez zawartych w tekście. Przybliżył również kontekst bibliograficzny swojego artykułu. Dzielnie odpierał „ataki” Mateusza Przanowskiego OP i Tomasza Grabowskiego OP, którzy stojąc na straży doktryny nie dali się za łatwo wywieść w pole semiotycznych niuansów.

W cyklu comiesięcznych seminariów organizatorzy chcą spojrzeć na fenomen katolickiej liturgii z najrozmaitszych perspektyw: teologicznej, metafizycznej, religioznawczej, semiotycznej, psychoanalitycznej, teatrologicznej, politycznej i estetycznej. Zajmą się ofiarą, rytuałem, transsubstancjacją, reformami liturgicznymi i sztuką sakralną. Podstawą dyskusji będą teksty opublikowane w 32–33 tece „Pressji” Boże Ciało z 2013 roku.

Więcej informacji o cyklu można znaleźć na stronie projektu. Kolejne spotkanie w Stolarni odbędzie się już na początku grudnia i będzie dotyczyło teksu Tomasza Dekerta „Nowa Msza: rytuał czy antyrytuał?”.