Śpiewaliśmy brzemiennej Maryi

20 grudnia 2014

W sobotę, 20 grudnia w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej na Gródku odbyło się nabożne śpiewanie pieśni adwentowych. Za organizację odpowiedzialni byli członkowie chorałowej grupy świeckich Vigilantes, działającej przy naszej Fundacji.

Śpiewanie nabożne oparte było o tradycyjne pieśni adwentowe, te bardziej znane, choć ze względu na dużą ilość zwrotek, rzadko wykonywane w całości, jak „Niebiosa rosę” czy „Archanioł Boży Gabryjel”, te odkrywane na nowo np. „Znaj o Zborze Krześcijański” z repertuaru Anny Brody, a także śpiewy łacińskie – responsorium „Rorate coeli” oraz trzynastowieczne organum „Veni, veni Emmanuel”.