Spotkanie ze św. Jackiem i Elą Wiater

27 listopada 2015

W piątek, 27 listopada Wydawnictwo Znak organizuje spotkanie z Elżbietą Wiater, autorką książki „Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża". W spotkaniu weźmie udział o. dr Tomasz Gałuszka OP, poprowadzi je Piotr Legutko, a my będziemy sprzedawać książkę w promocyjnej cenie; oczywiście jest dostępna w stałej sprzedaży także w sklepie w krużgankach.

Wierny pies Pański

Jaką rolę w trzynastowiecznym świecie pełnił możny ród Odrowążów? Co w cudownych żywotach Jacka jest faktem, a co legendą i dlaczego jego droga na ołtarze była tak długa? Odpowiedzi na te pytania można szukać w książce Elżbiety Wiater, ale także podczas spotkania autorskiego, które rozpocznie się w Kapitularzu klasztoru oo. Dominikanów (Kraków, ul. Stolarska12) o godz. 18.30.

Święty Jacek – duchowy syn św. Dominika, od ośmiu wieków jeden z najskuteczniejszych orędowników, pierwszy polski święty, którego kult rozszerzył się m.in. na Azję i obie Ameryki. Sprowadził Zakon Kaznodziejski na ziemie polskie, nigdy jednak nie został prowincjałem. Zakładał kolejne klasztory, ale nie osiadał w nich na stałe. Wybrał wędrowne kaznodziejstwo. Przemierzył wzdłuż i wszerz Polskę, Ruś i Prusy, głosząc Ewangelię poganom i schizmatykom. Granice polityczne ani prawa fizyki nie stanowiły dla niego przeszkody. Uzdrawiał, wskrzeszał umarłych, uwalniał opętanych. Matka Boża obiecała mu, że zawsze go wysłucha, i wielokrotnie dawała temu dowód.