Święcenia kapłańskie brata Piotra

24 maja 2014

W minioną sobotę, 24 maja, Piotr Geisler OP przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Grzegorza Rysia. Brat Piotr jako diakon był związany z naszą Fundacją poprzez całoroczne zaangażowanie w katechumenat i niedzielne Msze na Gródku.

Święcenia kapłańskie przyjął także współpracujący niejednokrotnie z Fundacją br. Tomasz Samulnik oraz bracia: Michał Laskowski, Paweł Możejko i Michał Osek – wszyscy ukończyli sześcioletnie studia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie.

Szafarzem sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu, który otrzymali bracia, był bp Grzegorz Ryś, który już po raz trzeci udzielał święceń kapłańskich polskim dominikanom. „Powoli staje się to już niepamiętną tradycją, że kolejne pokolenia naszych braci są święcone przez biskupa Grzegorza. Za tę jego wierną obecność, serdeczność i życzliwość, którą promieniuje, bardzo dziękujemy” – powiedział prowincjał, o. Paweł Kozacki. „Ojciec Paweł potwierdził, że w Krakowie jak się coś dwa razy zrobi, to już jest tradycją” – zażartował w odpowiedzi bp Ryś.