Warsztaty o Liturgii Godzin

20 lutego 2015

W piątek, 20 lutego 2015, o. Tomasz Grabowski OP gościł na Kursie Oazowym dla Animatorów Liturgicznych (KODA-L) w domu rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie „Maksymilianum” w Bystrej, gdzie poprowadził spotkanie poświęcone Liturgii Godzin.

Podczas spotkania z grupą uczestników o. Tomasz opowiadał o historii modlitwy brewiarzowej, odnosząc ją do współczesnej praktyki, a jednocześnie do zwyczajów zakonnych i diecezjalnych. Objaśnił także pochodzący z Pisma Świętego sposób mierzenia czasu w liturgii oraz strukturę roku liturgicznego. Wywodowi towarzyszyły poglądowe ilustracje, na bieżąco wykonywane przez o. Tomasza na obszernych papierowych arkuszach.

Temat Liturgii Godzin wpisuje się bardzo ściśle w tematykę rekolekcji i całość charyzmatu Ruchu Światło-Życie, który ze swej natury jest na wskroś liturgiczny – już w zamyśle założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego, miał on być przestrzenią mądrej i owocnej odnowy liturgicznej.

Tegoroczne rekolekcje dla kandydatów na animatorów, które odbyły się w dniach 13-21 lutego 2015 oprócz odpowiedzialnego za nie ks. Stanisława Dolasińskiego, prowadził także ks. Krzysztof Porosło, który zaprosił o. Tomasza z wykładem. W ramach przygotowania przed przyjęciem z rąk metropolity krakowskiego błogosławieństwa animatora liturgicznego, kandydaci z całej archidiecezji krakowskiej odbywają w każdym roku szkolnym tygodniowe rekolekcje, podczas których ćwiczą posługi liturgiczne, ale też poszerzają swoją wiedzę i podejmują zadania związane z prowadzeniem małej grupy. Są one uzupełnieniem serii spotkań wykładowych, odbywających się w ciągu roku szkolnego, zwieńczonych praktykami podczas rekolekcji wakacyjnych.