Warsztaty wyjazdowe w Czernej za nami

6 - 8 listopada 2015

W piękny listopadowy weekend (6-8 listopada 2015) uczestnicy obydwu roczników Szkoły Kantorów wzięli udział w warsztatach, które w karmelitańskim sanktuarium w Czernej poprowadził Borys Somerschaf.

Uczestnicy wspólnie pracowali nad repertuarem chóralnej muzyki cerkiewnej, tradycyjnych polskich pieśni zadusznych: ludowych i szlacheckich, czterogłosowych opracowań ze śpiewników Niepojęta Trójco, jak i chorałowych antyfon. Kolejne dni warsztatowe, oprócz zajęć muzycznych, wypełnione były przez dyskusje o muzyce liturgicznej i wspólną modlitwę brewiarzową, która była okazją do praktycznego zastosowania śpiewu przy użyciu tonów psalmowych. Kantorzy włączyli się w śpiew podczas liturgii mszalnych, odbywającej się w kaplicy sanktuarium. W piątkową noc zebraliśmy się na wspólnej modlitwie i czuwaniu śpiewając pieśni zaduszne.

Intensywny, wspólnie spędzony czas warsztatów, stał się też okazją do poznania się, wymiany doświadczeń, przemyśleń oraz integracji uczestników i osób prowadzących Szkołę Kantorów.

Borys Somerschaf urodził się w Moskwie w 1968 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w 1975 jako uczeń Chłopięcej Szkoły Chóralnej im. A. Swiesznikowa, kształcącej dyrygentów i wokalistów. Następnie studiował w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie (Wydział Wokalny, kierunek dyrygentura chóralna). Potem, jako stypendysta Rządu RP, ukończył dwa wydziały Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (Wydział Wychowania Muzycznego i Wydział Kompozycji).

Jest od wielu lat związany z Lublinem. Obecnie prowadzi męski zespół wokalny „Kairos”. Jest autorem muzyki do licznych spektakli teatralnych, seriali i programów telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych. W latach 1997-2003 jako kierownik chóru i zespołu solistów brał udział w nagraniu polskich wersji filmów. Jako wokalista, aranżer i dyrygent uczestniczył w nagraniu kilkunastu płyt z polską muzyką klasyczną, rozrywkową i filmową.

 

Od piątku do dziś uczestnicy obydwu roczników Szkoły Kantorów przebywali na warsztatach muzycznych w Czernej, gdzie poznawaliśmy tajniki muzyki cerkiewnej pod kierownictwem Borysa Somerschafa

Posted by Szkoła Kantorów on 8 listopada 2015