Więcej dominikanów w zespole Fundacji

19 września 2019

Nie zawsze wzrost mierzy się liczbami, w tym przypadku jednak wzrasta zarówno ilość, jak i różnorodność braci dominikanów zaangażowanych na co dzień w pracę Fundacji. Od września tego roku w naszym biurze będziemy mieli nie trzech, a czterech dominikanów - oto oni.

Dotychczasowy prezes, o. dr Dominik Jurczak OP, będzie się koncentrował głównie na pracy akademickiej w Rzymie (Papieski Instytut Liturgiczny i Angelicum), zaś w naszym Ośrodku będzie stałym konsultantem.

Funkcję prezesa pełnił będzie Łukasz Miśko OP, w latach 2009-2019 duszpasterz akademicki w USA (Columbia University, University of Washington, University of Utah), który z Fundacją współpracował wielokrotnie przy jej projektach międzynarodowych, jak np. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. czy spotkanie amerykańskiego Episkopatu z katolickimi liderami Ameryki w Orlando w 2017 r. Zadaniem o. Łukasza, oprócz codziennej koordynacji zespołu i pracy administracyjnej, jest zaprezentowanie owoców dominikańskiego ruchu liturgicznego poza granicami Polski.

Zespół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Funkcję wiceprezesa będzie pełnił Wojciech Sznyk OP, który z Fundacją jest związany od 2015 r. O. Wojciech planuje kontynuować swoje dotychczasowe projekty w zakresie muzyki liturgicznej, zwłaszcza chorału gregoriańskiego i emisji głosu. Będzie nadal odpowiedzialny za prace krakowskiej Szkoły Kantorów oraz za Warsztaty Muzyki Niezwykłej.

Najnowszym członkiem zespołu jest Mirosław Pilśniak OP, który wraca do Krakowa po dwudziestoletniej przerwie. O. Mirosław jest dla dominikanów swoistą legendą, gdyż jego działalność i charyzma najpierw jako duszpasterza, potem jako przeora, była kluczowa w dominikańskiej krakowskiej „rewolucji liturgicznej” lat 90.; ruchu, z którego wyłonił się pierwszy śpiewnik Niepojęta Trójco i, w jakimś sensie, sam Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Przez wiele lat po swoim wyjeździe z Krakowa o. Mirosław był duszpasterzem akademickim, przeorem, proboszczem i duszpasterzem rodzin w Warszawie. Był też bardzo cenionym przewodnikiem pielgrzymek: najpierw krakowskiej dominikańskiej, którą zresztą jako przeor założył, a później przez wiele lat grupy dominikańskiej na pielgrzymce warszawskiej. W zespole Fundacji o. Mirosław będzie zajmował się programami formacyjnymi.

Jednocześnie dziękujemy o. Maciejowi Soszyńskiemu OP za dwa lata ofiarnej pracy jako wiceprezes Fundacji. O. Maciej już od roku pełni funkcję prokuratora (ekonoma) klasztoru krakowskiego, zaś teraz – dzięki poszerzeniu zespołu DOL – będzie mógł się tej wymagającej posłudze oddać w pełni.