Wigilia Wszystkich Świętych

31 października 2018

Zapraszamy na gregoriańskią wigilię uroczystości Wszystkich Świetych. Odbędzie się ona w najblizszą środę 31 października o godzinie 20.30 w kościele św. Idziego pod Wawelem.

Warto nadmienić, że dzisiejsza nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en, czyli wcześniejszym All Hallows' Eve – wigilia Wszystkich Świętych (jak podaje Wikipedia).

Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin zawiera zalecenie odnośnie do odprawiania wigilii liturgicznych, że „ten zwyczaj należy zachować i popierać” (pkt 71). Zaś punkt 72. brzmi następująco: „Ojcowie Kościoła i pisarze kościelni często wzywali wiernych, zwłaszcza tych, którzy prowadzą życie kontemplacyjne, do nocnych czuwań, albowiem taka modlitwa jest wyrazem oczekiwania na przyjście Pana i do tego pobudza: O północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie (Mt 25, 6); Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących (Mk 13, 35-36). A zatem godni są pochwały ci, którzy Godzinę Czytań odprawiają jako modlitwę w ciągu nocy”.

Grupa chorałowa Vigilantes składa się z fascynatów modlitwy śpiewem chorałowym. Mimo że wśród nich są osoby z wykształceniem muzycznym, spotykają się nie po to, by zajmować się chorałem specjalistycznie, starając się odtworzyć jego pierwotne brzmienie lub przygotować koncert – chcą, aby chorał na nowo ożył – neumy stały się muzyką, dzięki której uczestnicy celebracji będą mogli uwielbić Boga.