Wyjazd katechumenatu do Bystrej

28 lutego - 2 marca 2014

W miniony weekend (28.02-2.03.2014) kandydaci do chrztu i bierzmowania, przygotowujący się w ramach prowadzonego przez nas katechumenatu, uczestniczyli w drugim wyjeździe formacyjnym. Tym razem celem podróży była miejscowość Bystra koło Jordanowa.

Katechumeni każdego roku uczestniczą cotygodniowych spotkaniach, celebracjach liturgicznych i w dwóch wyjazdach weekendowych. W tym roku pierwszy z nich miał miejsce w listopadzie, w miejscowości Czchów, a drugi odbył się na przełomie lutego i marca. Tym razem gościły nas siostry sercanki, opiekujące się odnowionym w ostatnich latach ośrodkiem rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie „Maksymilianum” w Bystrej.

Wyjazd u progu Wielkiego Postu to przede wszystkim czas na wyciszeie, adorację i przemyślenia. Program weekendu przewidywał trzy adoracje, poprzedzone konferencjami mistagogicznymi, które wygłosił o. Tomasz Grabowski. Są one okazją do medytacji nad trzema ewangelicznymi scenami, do których uczestnicy wrócą już wkrótce, podczas skrutyniów: o spotkaniu z Samarytanką, o wskrzeszeniu Łazarza i o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia – oraz o swojej wierze w ich kontekście.

W planie dnia nie zabrakło oczywiście codziennej Mszy świętej. W piątek była to Msza wotywna do Ducha Świętego, tradycyjnie – i nieprzypadkowo – rozpoczynająca różnego rodzaju rekolekcje. W sobotę uczestnicy wyjazdu zebrali się w starszej z dwóch kaplic, w której w pobliżu tabernakulum znajdują się relikwie piętnaściorga świętych i błogosławionych. Tam modlili się za wstawiennictwem Wszystkich Świętych – a zwłaszcza tych, którzy staną się ich patronami w dniu chrztu lub bierzmowania (dodatkową okazją do bliższego ich poznania było spotkanie w sobotni wieczór). Trzecia Msza odprawiona była z formularza niedzielnego w głównej kaplicy pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego, który jest także patronem całego domu rekolekcyjnego.

Wszystkie te ćwiczenia duchowe – uzupełnione wieloma godzinami niełatwych często rozmów i spowiedzi – niewątpliwie wydadzą owoc, który pozostanie tajemnicą między katechumenem czy kandydatem do bierzmowania, a Panem Bogiem. Dla wspólnoty katechumenatu jednak nie bez znaczenia była także okazja do wspólnego spędzenia czasu na modlitwie, przy posiłkach czy zmywaniu naczyń, ale też na spacerze, przy grze czy w świętowaniu urodzin brata diakona.

Tuż po zakończeniu wyjazdu rozpoczęło się bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentów. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 9 marca, na Gródku odbył się tzw. obrzęd wpisania imienia. Od tego momentu kandydaci do chrztu nazywani są „wybranymi” (łac. electi) i poprzez dalsze spotkania, poświęcone tajemnicom wiary oraz wspólne celebrowanie liturgii – w tym wielkopostnych skrutyniów – przygotowują się do przyjęcia sakramentów w Noc Paschalną. Kandydaci do bierzmowania oraz uczestnicy Mszy na Gródku towarzyszą im w tym przygotowaniu.