Wyjazd katechumenatu do Hermanic

22 - 24 lutego 2019

W weekend 22-24 lutego klasztorze dominikańskim w Ustroniu-Hermanicach odbyły się drugie w tym roku formacyjnym weekendowe rekolekcje katechumenatu.

Wzięło w nich udział 25 osób, które przygotowują się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrztu, Eucharystii i bierzmowania) oraz katechistów. W czasie konferencji i na rozważaniach Pisma Świętego w mniejszych grupach komentowaliśmy teksty Ewangelii według świętego Jana o Samarytance, niewidomym od urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza. Modliliśmy się w czasie jutrzni, nieszporów i Mszy świętych.

Ważnym punktem wyjazdu był wieczór ze świętymi, podczas którego opowiadaliśmy o swoich patronach, bądź ulubionych świętych.

Podczas niedzielnej Mszy świętej odbył się obrzęd wybrania do katechumenatu dwóch mężczyzn – najważniejszy moment całego katechumenatu. Zanim zostanie dokonane „wybranie”, wymaga się od katechumenów nawrócenia serca i zmiany obyczajów, dostatecznej znajomości nauki chrześcijańskiej oraz ducha wiary i miłości. Musieli publicznie wyrazić swoją wolę przyjęcia chrztu, a diakon odpowiedzialny za formację katechumenów oznajmił wobec wspólnoty decyzję co do ich dalszego przygotowania.

Od dnia „wybrania” i dopuszczenia katechumeni noszą miano „wybranych”. Określa się ich też jako competentes – „ubie­gający się o chrzest”, ponieważ wspólnie dążą do przyjęcia sakramentów Chrystusa i daru Ducha Świętego, albo illuminandi – „dążący do oświecenia”, dlatego że neofici przez chrzest zostają napełnieni światłem wiary.