Wyjazdowe warsztaty Szkoły Kantorów

22 - 24 listopada 2013

W dniach 22-24 listopada 2013 roku odbyły się wyjazdowe warsztaty muzyczno-liturgiczne uczestników I roku Szkoły Kantorów. Jak co roku, oprócz regularnych zjazdów w krakowskim klasztorze dominikanów, nasza Fundacja organizuje weekendowy wyjazd Szkoły Kantorów. Tym razem warsztaty odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej, które poprowadził kompozytor, ojciec Dawid Kusz OP.

Uczestnicy pierwszego roku pracowali nad repertuarem pieśni adwentowych, zarówno czterogłosowych opracowań z śpiewnika Niepojęta Trójco, jak i chorałowych antyfon oraz części stałych mszy świętej.

Kolejne dni warsztatowe, oprócz zajęć muzycznych, wypełniały nam dysputy o muzyce liturgicznej i pracy kantora oraz wspólna modlitwa brewiarzowa, która była doskonałą okazją do praktycznego zastosowania śpiewu przy użyciu pierwszego tonu psalmowego, poznanego na zajęciach chorałowych. 

Nasi kantorzy włączyli się w śpiew podczas sobotniej mszy wieczornej, odbywającej się w kalwaryjskim sanktuarium, przygotowali także śpiew na liturgię mszy świętej sprawowanej przez ojca Dawida Kusza na zakończenie warsztatów w niedzielną uroczystość Jesusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Bardzo intensywny, wspólnie spędzony czas tych warsztatów, był też znakomitą okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, przemyśleń oraz integracji uczestników naszej Szkoły i osób prowadzących zajęcia.