Wykłady o liturgii w Żywcu

28 października 2016

W wybrane jesienno-zimowe piątki o. Grzegorz Doniec z naszej Fundacji podczas trzech wykładów będzie starał się odpowiedzieć na pytanie „Po co na liturgia i sakramenty?”. Serię zorganizował Klub Inteligencji Katolickiej w Żywcu.

W piątek, 28 października 2016 serię rozpocznie wykład zatytułowany „Sine dominica non possumus. Dlaczego pierwsi chrześcijanie spotykali się w niedzielę?”, podczas którego o. Grzegorz powie o rozumieniu liturgii (Eucharystii) u Ojców Kościoła w odniesieniu do kultu Starego Testamentu, będzie się zastanawiał na nowością i wyjątkowością kultu chrześcijańskiego, co nam to mówi na temat wiary chrześcijańskiej i w czym świadectwa pierwotnego Kościoła mogą nam pomóc w naszym życiu duchowym i relacji z Bogiem. Wykład będzie oparty o listy św. Pawła, List do Hebrajczyków, teksty Ojców Kościoła (np. Didachè), teksty Akt Apostolskich.

Drugi wykład, zaplanowany na piątek, 18 listopada 2016, odbędzie się pod tytułem „Uczta czy Najświętsza Ofiara? O istocie Mszy Świętej” i poruszy temat istoty i części Mszy św. Czy Msza św. jest, a czym już nie jest? Co tak naprawdę dokonuje się na Mszy i jakie ma to odniesienie do naszego życia? zastanawiamy się nad naszą relacją i wynikającą z niej postawą w odniesieniu do akcji liturgicznej. Staramy się krótko przeanalizować części Mszy św., aby lepiej wiedzieć, co tam się dokonuje i dlaczego. Spotkanie będzie oparte o teksty Ratzingera, Guardiniego i innych.

Ostatni wykład pt. „Sakramenty. Boże działanie w Kościele i dla Kościoła” odbędzie się 13 stycznia 2017. Omawiany będzie temat sakramentów: skąd pochodzą, czy Chrystus je rzeczywiście ustanowił? Po co one są potrzebne Kościołowi i ludziom? czy da się żyć bez sakramentów? i jak rozumieć – czym one tak naprawdę są?

Wszystkie wykłady odbędą się w Domu Katolickim w Żywcu, ul. Zamkowa 12, o godz. 19.00.