Zakończył się cykl katechez liturgicznych

28 maja 2013

Spotkaniem o uroczystości Bożego Ciała zakończył się cykl katechez o liturgii świąt, zoragnizowany w Roku Wiary przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny przy współpracy środowiska rekolekcji Mysterium fascinans i krakowskich dominikanów.

Ostatnią katechezę, zatytułowaną „O chlebie i winie”, wygłosili – jak zwykle – o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło. Po spotkaniu w Auli św. Tomasza ks. Krzysztof, który trzy dni wcześniej przyjął święcenia kapłańskie, odprawił Mszę prymicyjną w bazylice Najświętszej Trójcy. Po liturgii można było otrzymać indywidualne błogosławieństwo oraz pamiątkowy obrazek.

Jednocześnie konferencjoniści zapowiedzieli dodatkową katechezę, poświęconą uroczytości Podwyższenia Krzyża Świętego, która odbędzie się we wrześniu, w związku z rekolekcjami Mysterium fascinans. Więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się z naszej strony już w czerwcu.