Życzenia na Boże Narodzenie 2018

25 grudnia 2018

Boże Narodzenie to moment, gdy Wszechmocny i Nieogarniony staje się człowiekiem, by w Jezusie Chrystusie nadać sens historii i uwolnić ludzkość z niewoli grzechu.

Gerard David, Tryptyk Narodzenia, 1505-15

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych,
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo [...].
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej (Gal 4,4-5.7).

Drodzy Przyjaciele i Współpracownicy!

Boże Narodzenie to moment, gdy Wszechmocny i Nieogarniony staje się człowiekiem,
by w Jezusie Chrystusie nadać sens historii i uwolnić ludzkość z niewoli grzechu.
Tak dzieje się zawsze, ilekroć Bóg wkracza w czas!
Niech zatem czas świąt Bożego Narodzenia będzie czasem zbawczego wyzwolenia,
otwarcia się na Jego działanie, tak, by to On i tylko On mógł nadać sens życiu
każdemu z Was i w Nowym 2019 Roku.

Dominik Jurczak OP, prezes
z wszystkimi pracownikami Fundacji  


PS. W sobotę 12 stycznia 2019 o godz. 18:00 zapraszamy na kolędowanie
w Kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków.