Życzenia wielkanocne 2017

13 kwietnia 2017

U progu Triduum Paschalnego wszystkim naszym drogim Dobroczyńcom, Współpracownikom i Przyjaciołom chcemy życzyć, by nadchodzące dni były przejściem ze śmierci do życia, zbawiennym czasem pełnym wiary i Bożej obecności.

Andrea di Bartolo, Zmartwychwstanie, ok. 1390-1410

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
Flp 2, 5-11
 

U progu Triduum Paschalnego wszystkim naszym drogim
Dobroczyńcom, Współpracownikom i Przyjaciołom
chcemy życzyć, by nadchodzące dni były przejściem
ze śmierci do życia, zbawiennym czasem
pełnym wiary i Bożej obecności.
Modlimy się, by Jezus Chrystus pociągnął Was
mocą swojego zmartwychwstania, by rozproszył zwątpienie
napełniając radością i wiosenną świeżością.

Dominik Jurczak OP, prezes
z wszystkimi pracownikami Fundacji
 

PS. Nasze biuro i sklep pracują do Wielkiego Czwartku i od wtorku wielkanocnego.
Zapraszamy na Mszę na Gródku w Białą Niedzielę, 23.04.2017 o 11:00.