Chór Ośrodka

Chór mieszany pod dyrygenturą Ewy Kieres podejmował pracę nad wokalną muzyką sakralną, tak by móc zarówno służyć podczas liturgii, jak i brać udział w wydarzeniach kulturalnych.

Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego zawiesił działalność w sierpniu 2018 r.

Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, pracujący pod dyrekcją Ewy Kieres, jako swoje główne zadanie obrał popularyzację wartościowej muzyki sakralnej. Zespół podejmuje pracę nad różnorodną muzyką sakralną, tak by móc zarówno służyć podczas liturgii, jak i brać udział w wydarzeniach kulturalnych. W repertuarze chóru znajdują się utwory takich kompozytorów jak: A.Vivaldi, G. F. Händel, J. Brahms, E. Grieg, A. Dvořák, G. Fauré, F. Poulenc, M. Duruflé.

Chór rozpoczął swą działalność w maju 2015 roku. Pierwszy raz włączył się swym śpiewem w liturgię 29 czerwca 2015 roku w bazylice pw. Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej w Krakowie, prezentując utwory Gabriela Fauré. Jesienią 2015 roku rozpoczął pracę nad Te Deum utrechckim Georga Friedricha Händla. Z towarzyszeniem solistów i orkiestry utwór wykonany został 22 grudnia tegoż roku w bazylice oo. Dominikanów, w dniu 799. rocznicy założenia zakonu dominikańskiego. 

Na początku 2016 roku chór rozpoczął pracę nad Mszą D-dur Antonína Dvořáka. Utwór w wersji na chór, solistów i organy zabrzmiał 4 czerwca w bazylice oo. Karmelitów przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Na zakończenie sezonu pracy zespół włączył się ze swoim wykonaniem dzieła Dvořáka w celebrację Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 

W roku 2017 chór skupił swoją pracę nad utworami związanymi z tematyką maryjną, dzięki czemu poszerzył swój repertuar o cykl pieśni maryjnych Johannesa Brahmsa, utwory Edvarda Griega i Marka Raczyńskiego. Ponadto w uroczystość Zwiastowania Pańskiego uczestniczył w świątecznych nieszporach, wykonując wraz z orkiestrą Magnificat Antonio Vivaldiego. 

By doskonalić wokalne umiejętności i dzięki temu móc jak najpełniej dbać o piękno liturgii, członkowie chóru biorą udział w regularnych próbach oraz warsztatach muzycznych. Zależy nam na tym, aby chór był nie tylko zespołem o wysokim poziomie artystycznym, ale także wspólnotą, która uwielbia Pana i przeżywa uświęcenie dzięki Jego łasce. Dlatego chórzyści dbają o wspólną modlitwę, adoracje Najświętszego Sakramentu, wspólne uczestnictwo w Mszach świętych.

Nad duszpasterskim aspektem działalności chóru czuwał opiekun ze strony Fundacji, o. Grzegorz Doniec OP.