Dawid Kusz OP

Dominikanin. Urodzony w 1979 roku w Rzeszowie. Do zakonu Dominikanów wstąpił w 1998 roku, a w 2005 przyjął święcenia kapłańskie.

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalność - Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych oraz Nauczanie Przedmiotów Muzyczno-Teoretycznych. W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie dyrygentura.

W roku 2012 rozpoczął studia z kompozycji, najpierw w klasie prof. Zbigniewa Bujarskiego a obecnie kontynuuje je w klasie prof. Józefa Rychlika.

Jest wykładowcą przedmiotów muzyczno-teoretycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie.