Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP

Prezes Fundacji i dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego od 2016 roku.

Dominikanin, w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego oraz Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, a także promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów.

Obecnie prowadzi wykłady w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” i na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, a także zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; wielokrotnie brał udział spotkaniach dotyczących liturgii w ramach Dominikańskich Szkół Wiary. Publikował m.in. w Miesięczniku W drodze, Teofilu, Ecclesia Orans, na stronie Liturgia.pl.

Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.

Interesują go podróże, zwiedzanie, dobre wino.