Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP

Prezes Fundacji od 2016 roku.

Dominikanin, Absolwent teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, członek Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, liturgista i kantor bazyliki św. Sabiny w Rzymie, obecnie asystent w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” w Rzymie, gdzie w maju 2017 r. obronił doktorat.

Prowadził szereg wykładów na tematy liturgiczne w ramach Dominikańskich Szkół Wiary, zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze”, w „Teofilu”, w „Ecclesia Orans”, na stronie Liturgia.pl.

Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.

Interesują go podróże, zwiedzanie ciekawych miejsc, dobre wino.