Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

DWMLDrohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej to projekt stworzony przez młodych dla młodych, wyrastający bezpośrednio z Ruchu Światło-Życie.

Pomysł prowadzenia weekendowych spotkań, w czasie których uzdolniona muzycznie młodzież mogłaby rozwijać swoje talenty i uczyć się, w jaki sposób wykorzystywać je przy posłudze w parafiach, pojawił się w 2008 roku. Wtedy to przy Diecezjalnej Szkole Animatora odbyły się pierwsze warsztaty. Obecnie w projekcie bierze udział łączenie ok. 150 osób, od gimnazjalistów, przez licealistów i studentów, po osoby pracujące, głównie pochodzące z diecezji drohiczyńskiej, choć nie tylko.

Młodzież gromadzi się trzy razy w roku w Diecezjalnym Centrum Dialogu w Drohiczynie. W czasie spotkań uczestnicy mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu podczas zajęć z emisji głosu, dykcji, teorii muzyki. Młodzi ludzie mają możliwość odkrywania piękna muzyki liturgicznej. Śpiewają głównie utwory wielogłosowe, zarówno tradycyjne, jak i nowsze, wywodzące się głównie z kręgów dominikańskich. W ich repertuarze nie brakuje również chorałów gregoriańskich czy pieśni wywodzących się z tradycji prawosławnej.

W czasie warsztatów nie zapomina się również o formacji duchowej – codziennie uczestnicy modlą się na Eucharystii, Liturgii Godzin czy wieczornych nabożeństwach. Dużą uwagę przywiązuje się do odnawiania tradycyjnych form modlitwy, takich jak roraty, Gorzkie żale, Droga krzyżowa, akatyst. Młodzież z warsztatów aktywnie włącza się w życie diecezji przez śpiew w czasie różnych uroczystości (święcenia kapłańskie, Msza Krzyżma, Triduum Paschalne w Drohiczynie itp.), a także przez organizowane od kilku lat koncerty kolędowe. Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznych można było posłuchać także poza granicami kraju – w Irlandii i we Włoszech.

Strona internetowa