Ewa Kieres

Ewa Kieres Ewa Kieres ukończyła studia na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury chóralnej prof. dr hab. Lidii Matynian (dyplom z wyróżnieniem). Prowadzi Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, z którym realizuje różne projekty a capella oraz wokalno-instrumentalne (m.in. Gloria A. Vivaldiego, Stabat Mater E. d'Astorgi, koncert w 450. rocznicę urodzin Williama Szekspira). Chór V LO jest laureatem wielu konkursów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim (zespół zdobył m.in. Srebrny Kamerton i nagrodę dla najlepszego debiutanta w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych a capella w Bydgoszczy w 2012 roku, dwukrotnie – Złotą Strunę na Małopolskim Festiwalu Chóralnym „O Złotą Strunę” w Niepołomicach oraz zajął III miejsce Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie).

Swoją pasję w zakresie chóralistyki rozwija również jako chórzystka w Chórze Kameralnym Lege Artis działającym od 2005 roku pod kierunkiem Agnieszki Treli-Jochymek.

Ukończyła również studia na Wydziale Instrumentalnym krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie oboju prof. dr hab. Marka Mleczki. W ramach programu Erasmus studiowała również w Conservatorio Statale di Musica E. F. dall’Abaco w Weronie pod kierunkiem Paolo Grazzi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oboju barokowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Rafaela Gabriela Przybyły. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Franka de Bruine, Alfredo Bernardiniego, Petera Frankbergera, Sophii MacKenna, Marka Niewiedziała. Zainteresowanie muzyką dawną rozwija w zespole Il Vento; współpracuje także z innymi zepołami i orkiestrami.

Jest również absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od wielu lat zwiazana jest jako instrumentalistka i dyrygent ze środowiskiem muzycznym skupionym przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Od 2015 prowadzi Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.