Ewa Sykulska

Ewa Sykulska - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoMuzyk, wokalista, kompozytor i pedagog akademicki. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej.

Pracowała z Chórem Akademickim UAM jako asystentka, solista i korepetytor. Śpiewała w oktecie wokalnym „Nova Gaudia” nagrywając płyty i koncertując w wielu krajach świata. Prowadziła scholę na spotkaniach na Lednicy.

Obecnie wykłada na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracuje warsztatowo z zespołami, wokalistami i grupami dziecięcymi, m.in. „Lumikulu”, „Lupetti” w Stowarzyszeniu Artystów Enter-Art. Prowadzi ponadto warsztaty muzyki liturgicznej.

Prowadziła zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej w 2013 r.