Grupa chorałowa

Raz w tygodniu przy klasztorze dominikanów zbierają się miłośnicy chorału i ćwiczą śpiew psalmów, antyfon, responsoriów oraz lekcji.

Grupa chorałowa

Jesteśmy grupką fascynatów modlitwy śpiewem chorałowym. Mimo że wśród nas są osoby z wykształceniem muzycznym, spotykamy się nie po to, by zajmować się chorałem specjalistycznie, starając się odtworzyć jego pierwotne brzmienie lub przygotować koncert. Chcemy jedynie, aby chorał na nowo ożył – neumy stały się muzyką, dzięki której my sami i przychodzący na przygotowane przez nas celebracje ludzie będą mogli uwielbić Boga.

Nasza nazwa pochodzi od łacińskiego słowa  „vigilia”, to znaczy „czuwanie”. Przyjęliśmy ją, ponieważ śpiewamy przede wszystkim liturgie wigilii uroczystości i świąt. Podstawą naszych wykonań są zapisy chorału zawarte w dominikańskich księgach liturgicznych wydanych w XX wieku, które porównano ze skanami Prototypu, czyli księgi liturgicznej ze śpiewami dominikańskimi z XIII wieku. Z niego pochodzą responsoria, których nie ma w XX-wiecznym wydaniu. Jeśli chodzi o interpretację zapisu – korzystamy z praktyki wykonawczej przyjętej w liturgii sprawowanej przez braci dominikanów w Polsce. 

Historia Grupy chorałowej

Najpierw były wielomiesięczne przygotowania do uroczystości Trójcy Najświętszej w 2010 roku, a szczególnie do wspólnego śpiewu wigilii tego święta. Z osób, które uczestniczyły w warsztatach, pozostała grupka, która chciała kontynuować wspólne śpiewanie. Opiekę nad nią wziął na siebie o. Grzegorz Przechowski OP, który przygotował odpowiednie materiały i poprowadził naukę śpiewu już w czasie przygotowań do wspomnianej uroczystości.

W kolejnych latach przygotowaliśmy i modliliśmy się na następujących wigiliach: Matki Bożej Różańcowej, Wszystkich Świętych, I Niedzieli Adwentu, Epifanii (Trzech Króli), Zwiastowania Pańskiego, św. Katarzyny Sieneńskiej, Zesłania Ducha Świętego, Trójcy Najświętszej i św. Jacka. Większość z tych wigilii śpiewamy do dzisiaj. Włączamy się także w nabożne śpiewania organizowane przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

W sezonie 2012/2013 naszym opiekunem ze strony Fundacji był o. Tomasz Rojek OP. Od jesieni 2013 do wakacji 2016 r. grupę prowadził o. Wojciech Sznyk OP. Obecnie odpowiedzialnym za Vigilantes jest o. Stanisław Nowak OP.