Idealna muzyka liturgiczna?

Organizujemy sesję popularnonaukową o muzyce liturgicznej w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w krakowskim klasztorze oo. Dominikanów.

Idealna muzyka liturgiczna?

Muzyka liturgiczna to sprawa, która powinna interesować wszystkich wiernych, a nie tylko muzyków kościelnych. Każdy, kto bierze udział we Mszy świętej, spotyka się z muzyką liturgiczną. Niektórzy nie wiedzą, że to, co słyszą na Mszach, jest muzyką liturgiczną. Jeszcze mniej osób wie, że istnieją dokumenty Kościoła, które ustalają normy dotyczące tego, co można, a czego nie wolno śpiewać na mszach i nabożeństwach. Zupełnie nieliczne grono zna historię, nurty i wzorce muzyki liturgicznej. Wobec nieznajomości teorii, często uczestniczymy w złej praktyce.

Dlatego postanowiliśmy zorganizować forum, na którym poruszymy wybrane tematy, dotyczące tego zagadnienia i zaprezentujemy właściwe wzorce muzyki liturgicznej. W dniach 19-20 czerwca 2015 roku (piątek i sobota), w kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12 spotkamy się ze znawcami tematu śpiewu liturgicznego: Marcinem Bornus-Szczycińskim, Tomaszem Grabowskim OP, Magdaleną Sendor, Bartoszem Izbickim, Rafałem Maciejewskim, Błażejem Matusiakiem OP, Jakubem Kubieńcem, Michałem Sławeckim, Antoniną Karpowicz-Zbieńkowską, Susi Ferfoglią, Sławomirem Witkowskim, Henrykiem Krawczykiem, Michałem Staromiejskim, Pawłem Bębenkiem.

Wysłuchamy prezentacji omawianych gatunków i sposobów ich interpretacji. Będziemy mogli wysłuchać koncertu zespołu wokalnego Jerycho, który posługuje się tradycyjnym idiomem śpiewu liturgicznego. W trakcie sesji wystąpią także Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Floripari – Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu, Collegium Palestrinae oraz chór kameralny Lege Artis. Prezentacje wykonywane przez wspomniane zespoły posłużą jako ilustracja wykładów i dyskusji. W ten sposób sesja nie będzie ograniczać się wyłącznie do aspektu teoretycznego ale posłuży do szukania i wypracowywania odpowiednich wzorców.

Sesja „Idealna muzyka liturgiczna?” podzielona jest na trzy bloki tematyczne, każdy z nich podsumowuje dyskusja z zaproszonymi gośćmi. Pierwszy z bloków skupiony jest wokół śpiewu o rodowodzie średniowiecznym. Dyskusję na ten temat będzie prowadził Tomasz Grabowski OP. Druga część sesji obejmie zagadnienie współistnienia w praktyce liturgicznej tak odległych od siebie nurtów muzycznych, jak śpiew tradycyjny i utwory wielkich kompozytorów muzyki klasycznej. W tej części zwrócimy również uwagę na niełatwe zadanie, przed którym staje organista. Dyskusję będą prowadzić Daniel Wierzejski i Wojciech Sznyk OP. W ostatnim bloku sesji skupimy się nad współczesnymi nurtami obecnymi w śpiewie liturgicznym. Poddamy krytycznej analizie działania dwóch skrajnie różnych środowisk: papieskiego chóru Kaplicy Sykstyńskiej i nieformalnego ruchu odnowy muzyki liturgicznej, któremu patronuje Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Panel na ten temat będzie prowadził Paweł Kisiel.