Instytucje i serwisy

 • Ośrodek Formacji Liturgicznej w Zawichoście

  Więcej...

  Powstał z inicjatywy Księdza Biskupa prof. Wacława J. Świerzawskiego. Jego prowadzenie powierzone zostało Zgromadzeniu Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, których charyzmatem jest posługa Chrystusowi obecnemu w Liturgii, zwłaszcza w sakramentach chrześcijańskiej inicjacji.

  Ośrodek pragnie wyjść naprzeciw potrzebie formacji, głównie formacji liturgicznej, związanej z troską o głębsze przeżywanie misterium Boga obecnego w Liturgii, w spotkaniu ze Słowem Bożym, które w Liturgii dokonuje dzieł zbawczych. W ramach pracy naszego Ośrodka proponujemy sesje, rekolekcje, indywidualne dni skupienia, lektury. Pragniemy pomagać w spotkaniu z Chrystusem Obecnym w misterium roku liturgicznego, w misterium sakramentów poprzez objaśnianie słów i gestów sakramentalnych obrzędów. Liturgia sakramentów odsłania bowiem samą istotę życia Kościoła, jego źródło i szczyt: wskazuje na obecność i działanie Chrystusa, który poprzez sakramenty daje siebie Kościołowi. Ośrodek pragnie również pomagać w pogłębianiu rozumienia sakramentaliów i nabożeństw, czerpania z nich jako ze skarbca Kościoła. Pragnie również służyć wtajemniczaniu w posługi liturgiczne, szczególnie w posługę zakrystiana.

  Ośrodek proponuje zarówno osobom duchownym, jak i świeckim, udział we wspólnych i indywidualnych rekolekcjach, sesjach formacyjnych w klimacie ciszy, z możliwością uczestniczenia w Eucharystii i Liturgii Godzin, z możliwością spowiedzi i indywidualnych rozmów.

  Strona internetowa

 • Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

  Więcej...

  Benedyktyński klasztor w Tyńcu funkcjonuje już od niemal tysiąca lat i jest najstarszym opactwem w Polsce. Tutejsi zakonnicy zgodnie ze swoim mottem, „módl się i pracuj” słyną z sumienności, skromności oraz wspaniałych wyrobów z owoców i ziół, naturalnie poprawiających zdrowie. Opactwo położone jest na stromym, wapiennym brzegu Wisły i dlatego od początku pełniło rolę ufortyfikowanej warowni. Z pierwotnej budowli z 1044 roku zachowała się do dziś południowa ściana bazyliki z romańskim portalem i kilka elementów architektonicznych. Po zniszczeniach, które przyniósł najazd tatarski, odbudowano cały kompleks w stylu gotyckim, a następnie w duchu baroku. W klasztorze w Tyńcu mieszka ok. 30 mnichów, żyjących według Reguły św. Benedykta. W zabudowaniach klasztornych obowiązuje klauzura, można więc obejrzeć tylko niektóre jego obiekty.

  Przy opactwie działa Benedyktyński Ośrodek Kultury, który organizuje różnorodne warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tynieckie warsztaty rozwojowe dla dorosłych, takie jak: relaksacyjno-medytacyjne, antydepresyjne, rozwoju osobistego. Ludzie współcześni, żyjący w ciągłym stresie mogą nauczyć się od benedyktynów wyciszenia i odnajdywania sensu, ale także układania kwiatów, znajomości ziół, wiedzy o zdrowiu. Mnisi znani są z tradycyjnych wyrobów, które można kupić w wybranych sklepach w całej Polsce, a także przez internet. Najsłynniejsze to miody, konfitury, syropy oraz nalewki wspomagające odchudzanie, spokojny sen, długowieczność.

  Strona internetowa

 • Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii

  Więcej...

  Dominikańskie Studium  Filozofii i Teologii (DSFT) to szkoła stworzona dla wszystkich chcących w sposób systematyczny i dogłębny poznać tradycję chrześcijańskiej filozofii i teologii. W pierwszym roku DSFT w zajęciach wzięło udział 180 osób z całej Polski.

  Zajęcia są prowadzone przez dominikanów i wykładowców świeckich. Zajęcia prowadzili m.in. prof. Krzysztof Mielcarek, prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, prof. Jacek Wojtysiak, prof. Jacek Salij OP, dr Grzegorz Chrzanowski OP, dr Jan Kiełbasa.

  Szczegółowy plan zajęć oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

  Strona internetowa

 • Studium Muzyki Liturgicznej w Poznaniu

  Więcej...

  Dwuletnie Studium Muzyki Liturgicznej dedykowane jest wszystkim osobom, którym leży na sercu piękno liturgii. Każdy uczestnik studium wybiera jedną z dwóch specjalizacji: śpiewak w scholi/chórze lub prowadzący scholę.

  Studium – inspirowane podobnymi inicjatywami prowadzonymi przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, Urszulę Rogalę w Warszawie i Katarzynę Młynarską we Wrocławiu – jest odpowiedzią na potrzebę wielkopolan, by rozwijać się zarówno wokalnie jak i dyrygencko w duchu dominikańskiej kultury liturgicznej. Organem założycielskim szkoły jest spółka Musica Est założona na potrzebę tej inicjatywy przez Marię Antkowiak, Annę Hyjek oraz Magdalenę Szymańską.

  Każdy z czterech semestrów to 9 sobotnich zjazdów podczas których odbywają się zajęcia indywidualne z emisji głosu oraz zajęcia grupowe (m.in. wprowadzenie do teologii liturgii, dobór repertuaru, emisja głosu, zasady muzyki i czytanie nut głosem, chorał gregoriański, śpiew wielogłosowy oraz śpiew psalmów i prowadzenie liturgii godzin). Zajęcia odbywać się będą w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej przy ul. Solnej w Poznaniu, mieszczącej się nieopodal poznańskiego klasztoru oo. Dominikanów.

  Lekcje śpiewu prowadzą certyfikowani pedagodzy wokalni Natural Voice Perfection. Kadrę zajęć muzycznych tworzą wykwalifikowani pedagodzy z doświadczeniem zarówno artystycznym jak i pedagogicznym, którzy są aktywnymi artystami. Opiekunem inicjatywy jest o. Tomasz Grabowski OP, a na zaproszenie do prowadzenia zajęć pozytywnie odpowiedzieli o. Grzegorz Doniec OP, o. Stanisław Nowak OP, o. Wojciech Sznyk OP.

 • Studium Dominicanum

  Więcej...

  Studium Dominicanum jest szkołą filozoficzno-teologiczną, organizowaną przez oo. dominikanów z warszawskiego Służewa, z myślą o osobach świeckich i nie tylko, które pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat myśli i tradycji chrześcijańskiej, aby móc swobodniej poruszać się w przestrzeni religijno-intelektualnego zmagania się wiary i rozumu.

  Organizatorzy proponują serię wykładów składających się z dwóch cyklów: I cykl poświęcony jest najważniejszym kwestiom z filozofii i teologii (19 stycznia – 15 czerwca 2013); II cykl (październik 2013 – czerwiec 2014) dedykowany będzie tradycji myśli dominikańskiej: św. Tomasz z Akwinu, św. Albert Wielki, mistyka nadreńska (Mistrz Eckhart, Jan Tauler, bł. Henryk Suzo), św. Katarzyna ze Sieny, tomizm, neotomizm.

  Strona internetowa

 • Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne

  Więcej...

  Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne zostało założone w 2009 roku z inicjatywy środowiska wrocławskich dominikanów oraz Katarzyny Młynarskiej, która w 2006 roku utworzyła Liturgiczne Studium Wokalne w Krakowie.

  U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest również zaangażowaniem siebie i swoich emocji prowadzącym do czynnego uczestnictwa w Eucharystii. Mając na uwadze, iż świadomość liturgiczna w wielu środowiskach związanych z muzyką liturgiczną wymaga rozwoju oraz kształcenia na wyższym poziomie, WLSW postawiło sobie następujące cele:

  • poszerzanie wiedzy liturgicznej,
  • doskonalenie umiejętności wokalnych,
  • propagowanie czynnego i świadomego zaangażowania w liturgię Kościoła poprzez śpiew.

  Strona internetowa

 • Festiwal „Pieśń naszych korzeni”

  Więcej...

  Istniejący od 1993 roku Festiwal odbywa się zawsze w ostatni pełny tydzień (od niedzieli do niedzieli) sierpnia. Specjalnie opracowane programy koncertowe wykonywane są w zabytkowych kościołach historycznego miasta Jarosławia na południowo-wschodnich rubieżach Polski. Jarosławskie świątynie i klasztory są świadectwem dawnego splendoru i historycznej wagi miasta, jak również jego wieloetniczności; różnorodności wyznań i obrządków.

  Specyficzna formuła festiwalu-święta zakłada równowagę pierwiastka sakralnego i świeckiego, duchowego i intelektualnego, elementu praktyki i teorii, skupienia i zabawy, elementu profesjonalnego i amatorskiego, sztuki akademickiej i ludowej.

  Odwiedzający Jarosław muzycy nie tylko prezentują swoje programy koncertowe, lecz także uczestniczą w debacie dotyczącej tradycji, filozofii muzyki, historycznego wykonawstwa: opowiadają o swoich pracach, dzielą się doświadczeniem.

  Podczas festiwalu realizowane są specjalne projekty, jak wspólnie przygotowywane duże formy oratoryjne z udziałem Chóru Festiwalowego, czy też gregoriańskie liturgie - jutrznie, nieszpory i Msza, poprzedzone warsztatami. Dużą wagę przykładamy do praktycznych badań nad różnymi tradycjami śpiewu liturgicznego (chorał bizantyjski, dominikański, benedyktyński), jak również stwarzania przestrzeni do konfrontacji nurtu historyczno-akademickiego z nurtem muzyki tradycyjnej.

  Każdy dzień festiwalu wypełniony jest ciągiem wydarzeń: poranna jutrznia gregoriańska, seminarium-spotkanie „Pieśń Naszych Korzeni”, warsztaty, próby, wspólne posiłki, nieszpory, koncerty i taneczne biesiady z udziałem muzyków ludowych.

  Organizatorami Festiwalu są Maciej Kaziński, Marcin Bornus-Szczyciński oraz Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”. 

  Strona internetowa

 • Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia

  Więcej...

  Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia, założony w roku 1968 przez Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego Karola Wojtyłę, istnieje i działa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Patronem Instytutu Liturgicznego jest bł. Michał Giedroyć, którego relikwie znajdują się w pomieszczeniach kościoła pw. Świętego Marka Ewangelisty zwanych Giedroycianum.

  Celem Instytutu Liturgicznego jest pogłębianie wiary i życia chrześcijańskiego przez odnowę liturgiczną w duchu nauki Soboru Watykańskiego II. Zadanie to Instytut spełnia przez działalność naukowo-badawczą, wydawniczą i pastoralną.

  Atutami studiów są: nauka języka łacińskiego na źródłach (najstarszych w Polsce księgach liturgicznych) dostępnych w archiwum katedry na Wawelu; dostęp do bazy naukowej Instytutu Liturgicznego; możliwość korzystania z unikatowych pozycji liturgicznych, znajdujących się w kolekcji Jana Pawła II; współpraca ze Szkołą Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego; współpraca z Ośrodkiem Katechumenalnym; wyjątkowy klimat naukowy Krakowa (kościoły, święci, liczne archiwa i biblioteki, Biblioteka Jagiellońska).

  Instytut Liturgiczny prowadzi studia w zakresie liturgiki, homiletyki, katechumenatu.

  Strona internetowa

 • Parafia Mariacka w Krakowie

  Więcej...

  „Nie było zamiarem biskupa Iwona budowanie zabytku, ale troska o duchowy wzrost mieszkańców stolicy. Czasy i pokolenia, których przemijanie obserwował kościół mariacki dokładały coraz to piękniejsze elementy wystroju, wiara ludzi umacniała znaczenie świątyni, ale ani biskup Iwo, ani Wit Stwosz, ani Matejko nie sądzili przecież, że możliwości techniki XXI wieku umożliwią w wirtualnej przestrzeni wejście do kościoła w internetowym świecie i zobaczenie piękna wnętrza, które dla wspaniałości dzieł sztuki tam zgromadzonych, wspaniałym zabytkiem się ostanie, a dla wciąż żywej wiary i pobożności ludzi tam przybywających kościołem nadal będzie”.

 • Wydawnictwo W drodze

  Więcej...

  Wydawnictwo „W drodze” założyli dominikanie, których dewizą jest „głosić wszystkim, wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby”. Jednym ze sposobów głoszenia jest oficyna wydawnicza oraz miesięcznik.

  Oficyna wydawnicza, która powstała w 1981 roku w Poznaniu, prezentuje polskiemu Czytelnikowi dorobek myślicieli zarówno katolickich, jak i protestanckich, prawosławnych i żydowskich. Obecnie wydawnictwo publikuje ok. 40 nowych tytułów rocznie. Ta działalność obejmuje kilka podstawowych kierunków: duchowość, teologia, psychologia i wiara, ekumenia, nauczanie społeczne Kościoła.

  Dużym uznaniem cieszy się teologiczna seria „AΩ” nagrodzona Feniksem w 2006 r. W tej serii ukazały się dzieła wybitnych współczesnych teologów: H.U. von Balthasara, B. Sesboüégo A. Geschégo, K. Bergera. Ogromne zainteresowanie budzi seria „Psychologia i Wiara”. Ofertę naszą wyróżnia to, że uwzględnia ona duchowy wymiar człowieka, ukazuje podejmowane tematy w perspektywie wiary chrześcijańskiej.

  Ukazujący się od 1973 roku miesięcznik „W drodze” służy Czytelnikom pomocą w kształtowaniu wiary myślącej i postaw moralnych opartych na wartościach ewangelicznych. Adresowany jest do wszystkich, którzy przez religijne doświadczenie i refleksję szukają swej wewnętrznej prawdy i kontaktu z żywym Bogiem. Pragnie pomagać w odnajdywaniu miejsca w Kościele i świecie współczesnym przez uczestnictwo w kulturze, w dziejach, w życiu społecznym.

  Strona internetowa

 • Miesięcznik List

  Więcej...

  Uprzejmie informujemy, że Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny nie jest i nigdy nie była wydawcą czasopism „List” ani „Biblia krok po kroku” i nie udziela informacji na ich temat.

  Katolicki miesięcznik ukazujący się od 1984 roku, poświęcony odnowie życia religijnego i problemom życia duchowego. Każdy numer miesięcznika poświęcony jest jednemu zagadnieniu, jak np. samotność, koniec świata, aniołowie, spowiedź, modlitwa. Według redakcji, każdy LIST ma być małym podręcznikiem, przewodnikiem i poradnikiem po wybranym temacie.


  Adres redakcji i wydawcy

  Fundacja List
  ul. Tadeusza Kościuszki 46/1
  30-204 Kraków

  Strona internetowa

 • Nowy Ruch Liturgiczny

  Więcej...

  Portal internetowy propagujący nową formę Ruchu Liturgicznego, obejmujący swoją tematyką historię liturgii, teologię i praktykę, ceremonie i obrzędy Kościoła katolickiego. W swojej działalności upowszechnia Msze św. sprawowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego według wskazań papieskiego motu proprio Summorum Pontificum, ogłoszonego w dniu 7 lipca 2007 roku.

  Strona internetowa

 • Wydawnictwo AA

  Więcej...

  Wydawnictwo AA powstało w 1998 roku. Jest prywatną oficyną działającą na rynku książki o rozpoznawalnej na nim marce i produktach.

  Owocem współpracy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny z Wydawnictwem AA jest seria książkowa „Źródło i Szczyt”. Prezentuje ona klasyczne, zachodnie dzieła poruszające tematykę liturgii.

  Pierwszy tom, „Sakrament i Misterium”, to zbiór nieopublikowanych dotychczas w Polsce, artykułów kard. Josepha Ratzingera, dotyczących teologii liturgii.
 • Christianitas

  Więcej...

  Fundacja św. Benedykta istnieje od 2005 r. Celem Fundacji jest zapewnienie ciągłości ducha i instytucji cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie. W swojej działalności wspiera ortodoksyjne postawy chrześcijańskie. Jest wydawcą czasopisma „Christianitas”, serii „Biblioteka Christianitas” oraz serwisu internetowego „christianitas.pl”. Wydawnictwa poświęcone są analizom religijnym, społecznym i cywilizacyjnym.

  Strona internetowa

 • Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie

  Więcej...

  Ośrodek Liturgiczny ΑΩ jest próbą stworzenia forum, na którym mogliby wypowiedzieć się muzycy i liturgiści zainteresowani przeżywaniem pięknej liturgii. Jest miejscem, gdzie mogą spotkać się ze sobą osoby działające do tej pory indywidualnie w swoich parafiach, a które szukają wspólnoty, która z jednej strony wesprze ich prace, a z drugiej - rzuci nowe światło na dotychczasowe osiągnięcia.

  Ośrodek jest odpowiedzią na apel ks. abpa Damiana Zimonia z dnia 2 października 2005 r. zawarty w liście pasterskim "Śpiewajmy i grajmy Panu" (por. Ps 27, 6) napisanym z okazji 80-lecia Kościoła Katowickiego. Ks. abp pisze m.in.: "Wielką troskę należy przykładać do wewnętrznej i warsztatowej formacji odpowiedzialnych za muzykę liturgiczną. Popierać należy zatem utalentowaną muzycznie młodzież, starać się o wykształcenie i zatrudnienie dobrego organisty, zorganizować parafialny chór, scholę, zespół liturgiczny, a także troszczyć się o szeroko pojętą kulturę sakralną w świątyni. Częściowy powrót do zapomnianego chorału gregoriańskiego mógłby nie tylko przywrócić utraconą ciągłość muzycznych dziejów, ale na nowo obdarzyć liturgię niezwykłym rysem muzycznej duchowości. Temu celowi powinno służyć odpowiednie stosowanie w liturgii muzyki instrumentalnej (organowej) oraz wielogłosowej (chóralnej)".

  Chcemy, aby liturgia (kult sprawowany na ziemi) była jak najpiękniejsza, gdyż (jak wierzymy) jest sprawowana wobec majestatu Zmartwychwstałego Pana i łączy się z anielskimi chórami, które wyśpiewują Najwyższemu chwałę.

  ks. Bartosz Zygmunt
  Moderator Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie

  Strona internetowa

 • Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

  Więcej...

  DWMLDrohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej to projekt stworzony przez młodych dla młodych, wyrastający bezpośrednio z Ruchu Światło-Życie.

  Pomysł prowadzenia weekendowych spotkań, w czasie których uzdolniona muzycznie młodzież mogłaby rozwijać swoje talenty i uczyć się, w jaki sposób wykorzystywać je przy posłudze w parafiach, pojawił się w 2008 roku. Wtedy to przy Diecezjalnej Szkole Animatora odbyły się pierwsze warsztaty. Obecnie w projekcie bierze udział łączenie ok. 150 osób, od gimnazjalistów, przez licealistów i studentów, po osoby pracujące, głównie pochodzące z diecezji drohiczyńskiej, choć nie tylko.

  Młodzież gromadzi się trzy razy w roku w Diecezjalnym Centrum Dialogu w Drohiczynie. W czasie spotkań uczestnicy mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu podczas zajęć z emisji głosu, dykcji, teorii muzyki. Młodzi ludzie mają możliwość odkrywania piękna muzyki liturgicznej. Śpiewają głównie utwory wielogłosowe, zarówno tradycyjne, jak i nowsze, wywodzące się głównie z kręgów dominikańskich. W ich repertuarze nie brakuje również chorałów gregoriańskich czy pieśni wywodzących się z tradycji prawosławnej.

  W czasie warsztatów nie zapomina się również o formacji duchowej – codziennie uczestnicy modlą się na Eucharystii, Liturgii Godzin czy wieczornych nabożeństwach. Dużą uwagę przywiązuje się do odnawiania tradycyjnych form modlitwy, takich jak roraty, Gorzkie żale, Droga krzyżowa, akatyst. Młodzież z warsztatów aktywnie włącza się w życie diecezji przez śpiew w czasie różnych uroczystości (święcenia kapłańskie, Msza Krzyżma, Triduum Paschalne w Drohiczynie itp.), a także przez organizowane od kilku lat koncerty kolędowe. Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznych można było posłuchać także poza granicami kraju – w Irlandii i we Włoszech.

  Strona internetowa

 • Medieval Workshop

  Więcej...

  Daniel Dawidowicz i Grażyna Witkowska-Dawidowicz od lat zajmują się promowaniem historii oraz kultury średniowiecznej Europy poprzez uczestnictwo w projektach i pokazach odtwarzających różne historyczne wydarzenia.

  Zajmują się kopiowaniem i rekonstrukcją średniowiecznych stron z najsłynniejszych manuskryptów, w swoim dorobku mają strony z Book of Kells i z Ewangeliarza z Lindisfarne, Book of Durrow i Księgi Dimmy oraz niezliczone motywy z wielu innych bardziej i mniej znanych manuskryptów. Ich prace znajdują się m.in. w klasztorze w Trzebnicy, w Japonii, na Krecie, i w Wielkiej Brytanii.