Trzecie skrutynium

6 kwietnia 2014

Podczas niedzielnej Mszy św. na Gródku (11:00) będzie miało miejsce skrutynium – ważny etap przygotowania dorosłych kandydatów do sakramentu chrztu św.