BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//www.liturgia.dominikanie.pl//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.10.23// METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:www.liturgia.dominikanie.pl X-WR-CALDESC:www.liturgia.dominikanie.pl X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw BEGIN:VEVENT UID:20180527T192724CEST-9884N9IoJ6@www.liturgia.dominikanie.pl DTSTAMP:20180527T172724Z DESCRIPTION:Sobotnią wigilią i niedzielną Mszą w dzień uroczystości Zesłani a Ducha Świętego zakończyliśmy tegoroczny „sezon” Mszy niedzielnych na Gró dku. Dziękujemy wszystkim\, którzy uczestniczyli w nich mniej lub bardziej regularnie i cieszymy się\, że mogliśmy przez ten rok towarzyszyć modlitw ą katechumenom i bierzmowanym\, aby w tym samym miejscu\, w minioną sobotę przyjąć ich do grona ochrzczonych. DTSTART:20180527T000000 DTEND:20180527T000000 SUMMARY:Kończymy Msze na Gródku do wakacji END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:20180527T192724CEST-9887B5VaUt@www.liturgia.dominikanie.pl DTSTAMP:20180527T172724Z DESCRIPTION:Niedziela Świętej Trójcy to każdego roku święto tytułu krakowsk iej bazyliki oo. Dominikanów - czyli uroczystość odpustowa. Z tej okazji d uszpasterstwo Beczka przygotowało tradycyjne wydarzenie\, dzięki któremu b ędziemy mogli uczcić ten dzień. DTSTART:20180527T000000 DTEND:20180527T000000 SUMMARY:Spotkajmy się na odpuście dominikańskim END:VEVENT END:VCALENDAR