Mysterium fascinans o małżeństwie i kapłaństwie za nami